علی افشاری

مصر، پایان رفراندوم، آغاز بی ثباتی مستمر

egypt_1

ستاد عالی انتخاباتی مصر، رفراندوم قانون اساسی را که در دو نوبت برگزار شد تایید کرد و شکایات مربوط به تقلب ها و تخلفات را رد نمود. بدینترتیب پرونده رفراندوم فوق بسته شد، اما این امر به منزله پایان ماجرا … Continue reading

فرامرز دادور

اپوزیسیون جمهوریخواه و قدرتهای خارجی

White-House

در خطوط پایین این بحث ادامه مییابد که برای اپوزیسیون متحد آزادیخواه که بر اساس توافق بر روی نوع معینی از سازماندهی جامعه در آینده، یعنی ایجاد نظامی استوار بر ساختار سیاسی دمکراتیک و قانون اساسی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم … Continue reading

محمد جواد اکبرين

افسانه ٩ دى

9 Dey 91

برخى روانشناسان مى گويند قدرت مطلقه فقط بر روانِ ديكتاتورها تأثير نمى گذارد بلكه بر بدن آنها هم تأثير جدى دارد؛ به نظر اين دسته از روان شناسان قدرت باعث می شود تعداد زیادی از عوامل استرس‌زای روزانه از بین … Continue reading

آرش غفوری

تا انتخابات یازدهم؛ الهام احمدی نژاد

ahmadinejad

طی هفته های گذشته ضمن بررسی طیف های سیاسی معطوف به انتخابات، برخی کاندیداهای منتسب به اصول گرایان ـ– فارغ از اینکه این انتساب تا چه حد نمایاست ـ– از قبیل آقایان سعید جلیلی، کامران باقری لنکرانی، محمد باقر قالیباف، … Continue reading

رکسانا صابری

از تهران تا قطاربی

train

دو سال پیش، زمانی که به نیویورک کوچ کردم، از دوستانم پرسیدم کدام محله امن ترین منطقه برای زندگی است. آن ها به من اطمینان دادند «هر جا که زندگی کنی، هیچ مشکلی نخواهی داشت». پدر و مادرم از شنیدن … Continue reading

فرامرز دادور

هدف از تشکیل اتحادیه جمهوریخواهان دمکراتیک چیست؟

republican

یکی از عوامل موثر برای عبور از نظام مذهبی- استبدادی حاضر در ایران به جامعه ای آزاد و دمکراتیک، شکلگیری یک اپوزیسیون وسیع آزادیخواه در داخل و خارج از کشور، حول محور بنیادی ترین اصول ، یعنی جمهوریت، سکولاریسم و … Continue reading

لادن بازرگان

آیا امیدی به “اصلاح” اصلاح طلبان هست؟ قسمت چهارم

khatami

آقای موسوی در بیانیه شماره ۱۱ خود از بسته شدن روزنامه ای شکایت کرده، می گویند؛ ” چنین برخوردی، با روزنامه ای كه با اخذ مجوز قانونی شروع به انتشار نموده … غیرقابل درك است، مگر با قبول آنكه برای … Continue reading