کورش عرفانی

تفاوت اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون چیست؟

29987

  تعریف و تدقیق یک مفهوم        عمر اپوزیسیون رژیم ایران به اندازه‌ عمر خود رژیم است. از همان روزهای اول پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، سلطنت‌طلبان در خارج از کشور مخالفت با حکومت اسلامیِ تازه به قدرت … Continue reading

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر

human-rights

اعلاميه جهانی حقوق بشردر دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ مبارزه تاریخی و مستمر مدافعین آزادی انسان به ثمر نشست و اولین منشور جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. بدین ترتیب ایده حقوق بشر در جهان، به … Continue reading

رضا علوی

دیپلماسی هوشمندانه

abbas

۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷به تقسیم فلسطین به دو کشور مجزا برای یهودیان و اعراب ساکن آن تصویب شد ، قطعنامه‌ای که کشورهای عرب آن را رد کردند. ی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاسیس کشور اسرائیل موافقت کرد، میگذرد . ٢٩ نوامبر سال ١٩٤٧ ، اسراییل تاسیس شد . اما دو نسل از فلسطینی ها هنوز سرگردان ، بدون سرزمین و کاشانه و هنوز اهل نا کجا آباد هستند
. قطعنامه مجمع عمومی۱۸۱ سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۷به تقسیم فلسطین به دو کشور مجزا برای یهودیان و اعراب ساکن آن تصویب شد ، قطعنامه‌ای که کشورهای عرب آن را Continue reading

رضا قریشی

جدایی دین از دولت یا خصوصی بودن امر دین؟(مقوله ای به اسم “روشنفکر مذهبی”)

Folder_13096_lg

اینکه آقای خمینی نوفل لو شاتوی در حرف در عمل به “ولایت مطلقه” فقیه رسید و در رفتار کوچکترین مدارایی از خود نشان نداد را بخشی از اپوزیسیون به حساب “کلک زنی” ایشان میگذارد که قبل از به قدرت رسیدن حرفهای خوب زد ولی آنگاه که به قدرت رسید “چهره واقعی ” خود را نشان داد Continue reading

فروغ طیاری

رضا خندان نیست

Nasrin-Sotoudeh_oHS-25-10-2012

هماکنون مدتهای زیادی است که رضا دیگر قهقه سرنمیدهد ، دیگر هرروز صبح که سراز بستربرمیدارد ، رختخوابش از حضورپرمهرنسرین خالی است . نسرین که اگرچه شخصیتی آرام و پرصلابت دارد ، ولی دردلش جوششی است که نسبت به مسائل … Continue reading

1 98 99 100