سیاست و ندامت

jpg3

سیاست و ندامت امیرحسین گنج‌بخش چرخش ناگهانی حسن روحانی در گفتار سیاسی با تن کردن ردای ولایت که شاخص‌های مهم آن تاکید بر شعار محوری مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل می‌باشد و با دفاع از قوانین ارتجاعی شرع … Continue reading

موسی اکرمی

لیبرالیسم و مسألۀ عدالت : نگاهی به سیر ظهور لیبرالیسم و نولیبرالیسم در جهان و ایران

151024

لیبرالیسم، مفهومی است در فلسفه سیاسی، برای بیان آزادی و برابری در پیوند ویژۀ میان دولت و فرد، که به حوزه‌های دیگر مانند اقتصاد نیز کشیده شده است.لیبرالیسمطی عصر روشنگری به عنوان یک نگرش و جنبش سیاسی اهمیت ویژه‌ای در … Continue reading

رضا علوی

نگرشی بر ” اعتدال گری و اعتدالیون ” در سپهر سیاست ایران

iranma0928

در تابستان پیشین دولتی بر سر کار آمد که خود را دولت ” اعتدالی ” نامید . اما براستی ” اعتدال ” در سیاست چه گونه شیوه ای است ؟ آیا یک ایدیولوژی یا مکتب سیاسی است ؟ مشخصه های … Continue reading

تقسیم بندی نظام های سیاسی از نظر محتوا : نظام های دموکرتیک، افتدار گرا و تمامیت خواه

iranma_0621_2

تقسیم بندی در علوم از اهمیت خاصی برخوردارد است و به عنوان یکی از از اصول اولیه برخورد علمی کاملا شناخته شده است. امروزه با گسترش روزانه علوم و حجم عظیم یافته ها که روزانه در حال گسترش هستند روش … Continue reading

مسعود عالمی

فدراليسم چيست؟

IRANMA0925

فدراليسم نوعی سازماندهی اجتماعی است که به موجب آن دو يا چند سطح حکومتی بر سرزمين مشخص و جمعيت معلومی حاکميت رسمی پيدا می کنند. نظامی است که در آن قدرت سياسی بين واحد های حکومتی به مشارکت گذاشته می … Continue reading