رضا علوی

دیکتاتورها در دام طنز نویسان

181130

علیرضا رضایی طنزنویس، در ۴۴ سالگی، درفرانسه درگذشت. او در ده سال گذشته لحظه‌ای از غم دوری از زادگاه خود آرام نگرفت. خبر درگذشتش وقتی در همه جا پیچید که او را در خانه اش، بی جان و تنها یافتند. … Continue reading

جامی

در ستایش شادی

iranma_0819

شعر زیبایی از عبدالرحمن جامی شاعر توانای ایرانی در ستایش شادی و خنده و طنز سازنده و دوری گزیدن از لودگی و طنز برای ازار دیگران. باغ خندان ز گل خندان است خنده ایین خردمندان است خنده هر چند که … Continue reading