آیدا قجر

هیچ زنی شایسته‌تر از پورمحمدی نیست؟

iranma_0811_2

حسن روحانی کابینه‌‌ خود را معرفی کرد و سهم مشارکت سیاسی زنان باز هم تنها در به صندوق ریختن آرا خلاصه شد. رییس‌جمهور ایران پیش از انتخاب خود از اولویت “شایسته‌سالاری” در دولت “تدبیر و امید” سخن گفت و در … Continue reading

فِرِدِریک اُبِرمایر / در: زود دویچه تسایتونگ آنلاین

بهاییان و «روزهای وحشت» در ایران

iranma_0315

می توانیم بگوییم که مذهب بهایی در زندان ایجاد شد. میرزا حسینعلی نوری در میانۀ قرن نوزدهم در سیاهچال نشسته بود – و رؤیایی داشت. رؤیای یک مذهب جدید. مذهبی که جهت گیریش به اسلام باشد اما مردان و زنان … Continue reading

فرامرز دادور

جایگاه جنبش زنان در ایران

iranma_0311

با فرارسیدن روز جهانی زن، معمول است که فعالین درگیر در جنبش آزادیخواه و برابری طلب زنان همراه با تمامی طرفداران صلح، آزادی و عدالت اجتماعی با گرامیداشت آن، علاوه بر افشاگری از نقض این پایه ای ترین حقوق دمکراتیک … Continue reading

هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایرا ن ---- هیات سیاسی اجرائی ا تحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

بیانیه مشترک در گرامی داشت ۸ مارس روز جهانی زن: برابری حقوقی زن و مرد، بنیان برابری حقوقی شهروندان است!

iranma_0308

روز جهانی زن، روزی برای مبارزه علیه تبعیض و خشونت، روز گرامیداشت مبارزات جنبش زنان برای حقوق برابر در جهان است. منشا این روز اعتراضات زنان کارگر نیویورک در ۸ مارس ۱۸۵۷ است. حرکت اعتراضی زنان در آن تاریخ با … Continue reading