بهروز ستوده

ولایت فقیه ایران وسودای تشکیل خلافت شیعۀ فقاهتی درخاورمیانه

161015

از سلسله برنامه های اندیشکده هجا  انقلاب اسلامی ایران ونتایج  سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ونظامی مترتب برآن درایران وکشورهای خاورمیانه، یکی ازمهمترین رویداهای سیاسی  یک قرن گذشته است که  ثبات نسبی کشورهای این منطقه را برهم زد وموجب حوادث … Continue reading

حمید شیرازی

سکولاریزم (عرفی گرایی سیاسی) و سکولاریزاسیون( عرفی گری اجتماعی) در خاورمیانه و ایران

160602_5

از سلسله برنامه های اندیشکده هجا  مقدمه از اواخر قرن نوزدهم میلادی که گفتمان مدرنیته در ایران و خاور میانه آغاز شد، گفتمان سکولاریزم ومباحث مربوط به ان نیز به عنوان یکی از گفتمان های مطرح در جوامع این منطقه اغاز … Continue reading

بهروز ستوده

روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه.

170407

حمله موشکی امریکا به پایگاه نظامی الشعیرات درخاک سوریه که هواپیماهای رژیم بشاراسد برای بمباران شیمیائی ازآنجا برخاسته بودند، حمایت اکثر کشورهای جهان وافکارعمومی را درکشورهای مختلف درپی داشته است. دراین میان فقط روسیه و جمهوری اسلامی،یعنی دوپشتیبان عمده رژیم … Continue reading

بهروز ستوده

درمراسم 22 بهمن شرکت نکنید،به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید.

170208

برای مشروعیت زدائی ازحکومت مطلقه ولایت فقیه وشخص خامنه ای، برای اعتراض به سیاست های جنگ افروزانه وشاخ وشانه کشیدن توخالی علیه امریکا واسرائیل، برای مخالفت با ماجراجوئی ها ومداخله جمهوری اسلامی درکشورهای عراق وسوریه ولبنان ویمن وبحرین وسایرمناطق، برای … Continue reading

بهروز ستوده

مرقد”امام راحل” است یا محل دفن”ساکت فتنه ” ؟!

170112

اگر قرارباشد لیست دشنام ها، القاب زشت وسخنان لغوی که خامنه و پیروان ولایت مطلقه فقیه تا یک روز قبل از مرگ رفسنجانی نثاراو میکردندجمع آوری شود بی تردید کتاب قطوری که نمایشگر دنائت ودوروئی رهبران جمهوری اسلامی است تدوین … Continue reading

1 2 3 70