مهرداد درویش پور

انقلاب پر معما!

190315

چهال سال پس از انقلاب٥٧، گفتگو درباره معمای آن انقلاب همچنان موضوع بحث است. هرچه شدت انزجار و سرخوردگی از نظام برآمده از انقلاب بالا می‌گیرد، پرسش درباره چرایی آن انقلاب و تردید در ضرورت آن و میل به برائت … Continue reading

گفتگو رضا گوهر زاد با مهرداد درویش پور

فمینیزه کردن سیاست

190310

دراین گفتگو که به مناسبت روز جهانی زنان صورت گرفت، نیمی از برنامه به فمینیزه کردن سیاست اختصاص یافت که رئوس وضرورت آن در ایران را چنین برشمردم: 1 در نظامی که زن ستیزی ایدئولوژی رسمی و راهنمآی آن است، … Continue reading

فاضل غیبی

چه شد که چنین شد؟

171120

روندهای اجتماعی و رویدادهای تاریخی بلای آسمانی و یا موهبت الهی نیستند. سرنوشت هر جامعه‌ای بدست افراد همان جامعه رقم می‌خورد و همانطور که پیشرفت و قدرت هر کشوری مدیون تلاش و دلیری مردمانش است، مسئولیت عقب ماندگی هر جامعه‌ای … Continue reading

علی افشاری

در رد انقلاب هراسی

180213

عبور انقلاب بهمن ۵۷ از ایستگاه چهلمین سالروز باعث دور جدیدی از مباحث بر علیه اصل انقلاب شده است. این برخورد ها که انقلاب به مثابه یک رویکرد در تغییرات سیاسی را با مفهوم انقلاب به معنای خلق عالمی نو … Continue reading

بهروز ستوده

انقلابی که حس رهبرش به ایران “هیچ” بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود.

180215

40 سال پیش درچنین روزهائی ایران یکپارچه درتب وتاب انقلابی بود که درروزهای اول با آهنگ آزادیخواهی وعدالت طلبی مردم ایران آغازشده بود،اما ازبد حادثه و بواسطه غفلت نسل انقلابی واحزاب وسازمانهای سیاسی آن سالها، آخوندی عبوس وسیاه دل که … Continue reading

علی افشاری

مدرنیته معیوب و ظهور پدیده «خمینی»

180214

چهل ساله شدن انقلاب بار دیگر بحث پیرامون مفید یا زیان‌بار بودن آن واقعه دوران‌ساز و مقایسه بین شرایط کنونی و ایران قبل از انقلاب را در کانون توجه قرار داده است. سیر قهرایی امور و بدتر شدن شرایط کشور … Continue reading

پرویز مختاری

تشکل سیاسی؛ “اَبَرشخصیتی” و”ایدئولوژی محوری”

170419_5

حقیقت این است که در صد و چند سال گذشته، یعنی همزمان با رویش جنبش مشروطه‌خواهی و انقلاب مشروطیت، تفکر تشکل یابی و فعالیت حزبی در ایران زایش یافت و بازهم این واقعیتی انکار ناپذیر است که راز پیدایش تشکلهای … Continue reading

1 2 3 103