بحث آزاد : انتخابات ریاست جمهوری ایران

iranma_0503_8

نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران بحث آزاد انتخابات ریاست جمهوری ایران :موضوع آغاز گر بحث: آقای رضا علوی تاریخ: یکشنبه ١٩ می ٢٠١٣ زمان: دو تا چهار بعد از ظهر به وقت شرق امریکا؛ هشت تا … Continue reading

اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران ـ شاخه تورنتو

هفده می روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی و ترنس ستیزی

iranma_0517

در دو دهه ی اخیر گفتمان حقوق بشر به گفتمان غالب بسیاری از کنشگران سیاسی اجتماعی ایران برای طرح مطالبات دمکراسی خواهانه و عدالت طلبانه تبدیل شده است. فقدان نگرش های مبتنی بر استانداردهای حقوق بشری نسبت به وضعیت نگران … Continue reading

به مناسبت روزجهانی مبارزه با هم جنس گرا هراسی/ ستیزی

sameSex

ريشه های ساختاری- فرهنگی همو فوبيا /ترانس فوبيا وچگونگی گذار از آن   برگزار کنندگان اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران- شاخه تورنتو جمعی از هم جنس گرایان و ترانس های جامعه ایرانی با حمایت نشریه شهروند

تراژدی سازی از مساله ملی و ایدئولوژی سازی از فدرالیسم

iranma_0510

   نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران موضوع: تراژدی سازی از مساله ملی و ایدئولوژی سازی از سخنران: آقای محمد ارسی  تاریخ: یکشنبه ١٢ می ٢٠١٣  زمان: دو تا چهار  بعد از ظهر به وقت  شرق امریکا؛ هشت  تا ده شب به وقت اروپای مرکزی؛   ده و نیم شب تا دوازده و نیم  به وقت تهران   مکان –اتاق پالتاک  Secular Democracy for … Continue reading

هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران <><> هیات سیاسی اجرائی اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

انتخابات ریاست جمهوری، فرصتی برای تغییر!

iranma_0505

• مانع اصلی آزادی انتخابات، رهبری جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی- امنیتی حاکم هستند که با حبس خانگی سران جنبش سبز، پیگرد و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، راه ورود مخالفان و منتقدان حکومت به روند انتخابات را مسدود می … Continue reading

بیانیه سازمان جمهوری خواهان ایران در باره انتخابات ریاست جمهوری

دست ولایت فقیه از صندوق رای کوتاه!

iranma_0505_2

در حالی که کمتر از چهل روز به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران باقیست، تمام شواهد حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی تحت رهبری مستقیم دستگاه ولایت فقیه در تلاش است تا انتخابات مهندسی شده دیگری را … Continue reading

پیشرفتهای جمهوری اسلامی؛ افسانه یا واقیعت نوآوری و توسعه

iranma_0305_6

نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران موضوع: پیشرفتهای جمهوری اسلامی؛ افسانه یا واقیعت نوآوری و توسعه سخنران: دکتر کوروش پارسا تاریخ: یکشنبه پنجم می ٢٠١٣ زمان: دو تا چهار بعد از ظهر به وقت شرق امریکا؛ هشت … Continue reading