همایش چهارم و ضرورت همبستگی و همکاری نیروهای سکولار دموکرات

iranma_00801

نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران موضوع: همایش چهارم و ضرورت همبستگی و همکاری نیروهای سکولار دموکرات سخنران: آقای رضا علوی تاریخ: یکشنبه چهار (٤) اوت ٢٠١٣ زمان: دو تا چهار بعد از ظهر به وقت شرق … Continue reading

د ستور جلسه مقدماتی چهارمین همایش اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

iranma_0718_5

نسخه مقدماتی د ستور جلسه چهارمین همایش اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران بیست وچهارم و بیست و پنجم آگوست 2013 شنبه24 آگوست: 7:30- 8:30 : آشنایی و ثبت نام خوشامد از طرف میزبان همایش: انجمن شیکاگو 8:30 تا … Continue reading

آینده سیاسی ایران از نظر سیاست داخلی و خارجی پس از انتخابات اخیر

iranma_0719

نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران میز گرد با شرکت آقایان احمد تقوایی، حمید سالک، کاظم علمداری، مهدی فتاپور موضوع: آینده سیاسی ایران از نظر سیاست داخلی و خارجی پس از انتخابات اخیر تاریخ: یکشنبه ٢١ جولای … Continue reading

انتخابات ایران و تحولات اخیر مصر

iranma_0711_3

نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران بحث آزاد موضوع: انتخابات ایران و تحولات اخیر مصر آغازگربحث: دکتر نیره توحیدی تاریخ: یکشنبه 14 جولای ٢٠١٣ زمان: دو تا چهار بعد از ظهر به وقت شرق امریکا؛ هشت تا … Continue reading

سازمان جمهوری خواهان ایران

بیانیه سازمان جمهوری خواهان ایران در باره انتخابات ریاست جمهوری

iranma_0704_5

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درشرایطی آغاز شد که نه تنها همه ویژگی های یک انتخابات غیر آزاد و هدایت شده، بلکه مشخصه های یک انتخابات غیر رقابتی در چارچوب گرایش های درون نظام نیز بر آن سایه افکنده بود. … Continue reading

باربارا لوچیبهلر رئیس کمیتهِ حقوق بشر در پارلمان اروپا

نگرانیها مورد وضعیت آقای آرش صادقی

iranma_0704

جناب محمود بریمانی سفیر جمهوری اسلامی 15 Franklin Roosevelt Ave B-1050 Brussels Brussels, 27 June 2013 عالیجناب بدینوسیله، ما عمیق ترین نگرانیهای مان رادر مورد وضعیت آقای آرش صادقی ابراز میکنیم. طبق اطلاعات ما، آرش صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد دوره … Continue reading