گزارش همایش وحدت سازمان ” همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران”

141104

گزارش همایش وحدت سازمان ” همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران” همانطور که پیشتر درجریان تدارک همایش وحدت دو سازمان , اتحاد برای پیش برد سکولار دموکراسی و سازمان جمهوری خواهان ایران به اطلاع عموم رسبده بود … Continue reading

گزارش نشریه ایرانیان واشنگتن از همایش وحدت

iranma_0829

طی برگزاری کنفرانسی دو روزه در نیویورک و با اتحاد دو سازمان جمهوری خواه ایرانی تشکیل شد نهادی تازه با عنوان «همبستگی‌ برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران» در روز‌های شنبه و یکشنبه گذشته، اول و دوم نوامبر، … Continue reading

اسناد همایش وحدت

141107

اسناد همایش وحدت اتّحادبرای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران و سازمان جمهوری خواهان ایران در همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران مصوّب یازدهم آبان ماه ۱٣۹٣ دوم نوامبر۲۰۱۴ فراخوان وحدت جمهوری خواهان هم میهنان گرامی شادمانیم به … Continue reading

موازین و اصول مورد توافق جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا با اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی درایران

iranma_0829

کمیته همکاری اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران همه واحدهای جبهه ملی ایران- اروپا( آلمان، بلژیک، هلند، سوئد، انگلستان و قبرس) و آمریکا آمادگی خود را طبق ” موازین و اصول مورد توافق جبهه ملی ایران- اروپا و اتحاد … Continue reading

باربارا لوچیبهلر رئیس کمیتهِ حقوق بشر در پارلمان اروپا

نگرانیها مورد وضعیت آقای آرش صادقی

iranma_0704

جناب محمود بریمانی سفیر جمهوری اسلامی 15 Franklin Roosevelt Ave B-1050 Brussels Brussels, 27 June 2013 عالیجناب بدینوسیله، ما عمیق ترین نگرانیهای مان رادر مورد وضعیت آقای آرش صادقی ابراز میکنیم. طبق اطلاعات ما، آرش صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد دوره … Continue reading

گزارش گردهمآئی حامیان مادران پارک لاله/هامبورگ

iranma_P120

جمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه خود در روزهای اخیرمصمم به اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشد. هم اکنون احکام اعدام زانیار و لقمان مرادی از هموطنان کرد و پنج تن از اعراب ایرانی بنامهای جابرو مختار … Continue reading