اساسنامه هجا و پیوست های اصلاحی مصوبه چهارمین همایش 2018

copy-HajaHeader1.jpg

اساسنامه ماده 1 : نام همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا). ماده 2 : عضویت هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت سازمان درآید. ماده 3 : شرایط عضویت پذیرش منشور اپسدا و بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان” به عنوان مبانی سیاست … Continue reading

2 قطعنامه

150613

انتخابات آزاد کم هزینه ترین راه تحول دمکراتیک در ایران است قطعنامه به مناسبت انتخابات دهمین دوره مجلس انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه برگزار میشود. ما جمهوریخواهان به لحاظ راهبردی انتخابات … Continue reading

آئین نامه

150418_3

انتخاب اعضای هیات سیاسی-اجرایی 1- انتخابات هیئت ساسی-اجرائی تحت نظر هیئت نظارت بر انتخا با ت برگزار میشود. 2- هیئت نظارت بر انتخابا ت شامل سه نفر از اعضای حاضر در همایش است که توسط نمایندگان انتخا ب میشوند. 3- … Continue reading

اساسنامه سازمان

Hamayesh-Dec-2015

ماده 1- نام: همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران ماده 2-عضویت: هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت سازمان درآید. الف- شرایط عضویت: پذیرش منشور اپسدا و بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان” بعنوان مبانی سیاست گذاری و … Continue reading

گزارشی از همایش دوم «همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران ـ هجا»

150623_2

دومین همایش «همبستگی برای جمهوری عرفی وحقوق بشردرایران» با عنوان “پیش به سوی همگرایی بیشتر جمهوری خواهان برای تحقق حقوق شهروندی” در روز‌های جمعه، شنبه و یکشنبه گذشته (۱۱، ۱۲ و ۱۳ دسامبر)، در شهر واشنگتن برگزار شد. نخستین میز … Continue reading

گزارش ۲ ملاقات

150215_2

در روز جمعه ۱۳ فوریه، یکی‌ از سرد ترین روزهای زمستانی در واشنگتن دی سی‌، مهدی امینی مسئول روابط بین الملل هجا، با ۲ نفر از معاونین نمایندگان کنگره آمریکا ملاقات داشت. شخص اول، آقای کالین دونپرت، مشاور ارشد آقای … Continue reading