کمپین ملی جمع آوری امضا برای احقاق حقوق شهروندی و مدنی ایرانیان بهایی

iranma_0829_5

به عنوان ایرانیانی از همهء دیدگاه های فکری، اجتماعی، سیاسی، یا دینی بر آنیم که هموطنان بهایی ما باید از حقوق مدنی و شهروندی مساوی با هر ایرانی دیگر برخوردار باشند. ما قتل، آزار، پیگرد و حق کشی در حق … Continue reading

مهرنوش احمدی

نشستی در تورنتو به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

iranma_0731_3

مروری بر مفاهیم قومیت، ملت و دولت و جایگاه حقوق اقوام/ ملت های حاشیه در گفتمان حقوق بشر و جنبش دموکراسی خواهی ایران روز یکشنبه، 15 دسامبر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، تشکل مدنی سیاسی اتحاد برای پیشبرد سکولار … Continue reading

بــه یــادِ منصــوره صبــوری

خبرِ درگذشتِ منصوره صبوری همه‌ی ما دوستان و یاران قدیمی او را در سراسر آمریکا خاصه در شهرِ شیکاگو در بُهت و تأثری عمیق فرو بُرد. هرگز گمان نمی‌بردیم که این یارِ پُرشور، شاد و خستگی ناپذیر را اینگونه ناگهانی … Continue reading

قطعنامه سیاسی پیشنهادی به همایش چهارم

iranma_0718_4

قطعنامه سیاسی پیشنهادی به همایش چهارم کشور ما در شایط بیمناکی به سر می برد. چیرگی نهادهای دولتی و نیمه دولتی و به ویژه سیاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن براقتصاد ایران و جایگاه ویژه «آقازاده ها» و وابستگان … Continue reading

قطعنامه های همایش چهارم

iranma_0914_3

تقویت نهاد های مدنی در ایران 1- پشتیبانی از نهادهای مدنی در ایران 2- ایحاد اطاق فکر برای بررسی راههای تقویت نهادهای مدنی در ایران ابتکار اغازین این کار به عهده کمیته تشکیلات است ========================================================= کارزار برای ازادی زندانیان سیاسی … Continue reading

جشنواره فیلم کوتاه ضد تبعیض در ایران

iranma_0811_2

دومین اطلاعیه رسانه ایی جشنواره فیلم کوتاه ضد تبعیض در ایران جون 2013 مسابقه تولید کلیپ ویدیو (فیلم کوتاه تا 9 دقیقه) ضد تبعیض در ایران بدینوسیله از هموطنان هنرمند فیلمساز ایرانی دعوت میشود که در جشنواره فیلم کوتاه ضد … Continue reading