موانع استقرار دموکراسی، چالش ها و چشم اندازها

iranma_0731_3

پیش به سوی همبستگی برای استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی در ایرا ن گفتمانی با حضور : منصور اصانلو و شرکت مجازی : الهه امآنی – راحله طار انی و بهمن امینی موانع استقرار دموکراسی، چالش ها و چشم اندازها … Continue reading

اسناد همایش وحدت

141107

اسناد همایش وحدت اتّحادبرای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران و سازمان جمهوری خواهان ایران در همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران مصوّب یازدهم آبان ماه ۱٣۹٣ دوم نوامبر۲۰۱۴ فراخوان وحدت جمهوری خواهان هم میهنان گرامی شادمانیم به … Continue reading

گزارش کمیسیون سیاسی مشترک اپسدا و سجا/فراخوان وحدت جمهوری خواهان

Hamayesh_Fourth-2-2014

گزارش کمیسیون سیاسی مشترک اپسدا و سجا درپی هفته ها گفت و گو در «کمیسیون مشترک سیاسی» میان نمایندگان اتّحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران (اپسدا) و سازمان جمهوری خواهان ایران (سجا)، چهار قطعنامه زیر برای بررسی در همایش … Continue reading

فراخوان یادمان فاجعه کشتار ٦٧/دادخواهیم تا جنایت و خشونت در ایران بپایان رسد.

iranma131204_3

فراخوان یادمان فاجعه کشتار ٦٧ دادخواهیم تا جنایت و خشونت در ایران بپایان رسد. خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در ادامه سیاست خود مبنی بر ریشه کنی و نابودی دگراندیشان و روشنفکران ایران، در تابستان ٦٧ با صدور یک فرمان چند … Continue reading

علیه مجازات اعدام در ایران مبارزه کنیم

iranma1030_3

تجدید محاکمه غلامرضا خسروی به اتهام واهی «محاربه» توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و سرانجام اعدام او، پس از رسوائی حمله نیروهای امنیتی به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، و در یافت خبر نابهنگام اعدام دو فعال فرهنگی اهوازی، … Continue reading

کمپین ملی جمع آوری امضا برای احقاق حقوق شهروندی و مدنی ایرانیان بهایی

iranma_0829_5

به عنوان ایرانیانی از همهء دیدگاه های فکری، اجتماعی، سیاسی، یا دینی بر آنیم که هموطنان بهایی ما باید از حقوق مدنی و شهروندی مساوی با هر ایرانی دیگر برخوردار باشند. ما قتل، آزار، پیگرد و حق کشی در حق … Continue reading