همبستگی جمهوری خواهان ایران

سند سیاست خارجی در همایش مونترال چهارم و پنجم آگوست ۲۰۱۸

180613_3

ستیزه جویی و دشمن محوری در چارچوب کلان باور ” صدور انقلاب” از ابتدا مبنای رفتاری جمهوری اسلامی در سیاست خارجی بوده و آسیب های بزرگ و چه بسا جبران ناپذیری را بر پیکره منافع و امنیت ملی ایران وارد … Continue reading

سومین همایش هجا

گزارش و صورتجلسه همایش سوم هجا – ( تجدید نظر 2)

170321_2

در تاریخ  28 ماه می 2017 مطابق با  7 خرداد 1396 جلسه سومین همایش هجا به منظور بررسی وا تخاذ تصمیم در مواردی که بر طبق اساسنامه از وظایف همایش به عنوان بالا ترین مرجع تصمیم گیری تعیین شده, در … Continue reading

اساسنامه سازمان – تجدید نظر شده در همایش سوم سال 2017

URI_Logo

ماده 1-نام: نام فارسی “همبستگی جمهوریخواهان ایران” ماده 2-عضویت: هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت سازمان درآید. الف- شرایط عضویت: پذیرش منشور اپسدا و بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان” بعنوان مبانی سیاست گذاری و اساسنامه بعنوان ساختار عمومی تشکیلات … Continue reading

همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در مونترال: ۴ و ۵ اکوست ۲۰۱۸

URI_Logo

برنامه ماقبل نهایی همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در مونترال بسته اطلاعات همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در مونترال: ۴ و ۵ اکوست ۲۰۱۸ هتل پیشنهادی در مونترال: Le Gouverneur hotel, Montreal 1415 St Hubert St, Montreal QC H2L 3Y9 Canada Tel: … Continue reading

آئین نامه

150418_3

انتخاب اعضای هیات سیاسی-اجرایی 1- انتخابات هیئت ساسی-اجرائی تحت نظر هیئت نظارت بر انتخا با ت برگزار میشود. 2- هیئت نظارت بر انتخابا ت شامل سه نفر از اعضای حاضر در همایش است که توسط نمایندگان انتخا ب میشوند. 3- … Continue reading

1 2 3 6