ارزیابی اینده سیاسی ایران و منطقه پس از توافق هسته ای

150405_2

نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران موضوع: ارزیابی اینده سیاسی ایران و منطقه پس از توافق هسته ای بحث آزاد آغاز گر سخن : محمد بهبودی تاریخ: یک شنبه ۴ اکتبر ۲۰۱۵ زمان: دو تا … Continue reading

پس از توافق هسته ای ؛ آینده و سرنوشت ساختار قدرت در ایران به کدام سوی می رود ؟

150716

نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران موضوع: “پس از توافق هسته ای ؛ آینده و سرنوشت ساختار قدرت در ایران به کدام سوی می رود ؟ ” [ ارزیابی ” پسا توافق هسته ای ” … Continue reading

بررسی نتایج تفاهم هسته ای و تاثیر آن بر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و منطقه

150412_3

نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران موضوع: بررسی نتایج تفاهم هسته ای و تاثیر آن بر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و منطقه سخن رانان : بهروز بیات – امیر حسین گنج بخش – حمید … Continue reading

بررسی نتایج تفاهم هسته ای و تاثیر آن بر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و منطقه

150405_2

نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران موضوع: بررسی نتایج تفاهم هسته ای و تاثیر آن بر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و منطقه سخن رانان : بهروز بیات – امیر حسین گنج بخش – حمید … Continue reading

نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران

iranma140202

موضوع: چرا انقلاب بهمن توان گذار به نظامی دمکراتیک را نداشت ؟ سخن رانان : منصور فرهنگ – علی مزروعی – و با حضور مهمانی از ایران پرسش و پاسخ تاریخ: یکشنبه ٢۲ فوریه ۲۰۱۵ زمان: دوازده تا دو ونیم … Continue reading

نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران

140307

نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران بحث آزاد موضوع: ارزیابی از شرایط کنونی ایران آغاز گر سخن :آقای اکبر محبتی تاریخ: یکشنبه ٢٣ نوامبر ۲۰۱۴ زمان: دو تا چهاربعد از ظهر به وقت شرق امریکا … Continue reading

: گفتگو در باره قطعنامه‌های پیشنهادی به همایش وحدت

Hamayesh_Fourth-2014

نشست پالتاکی موضوع: گفتگو در باره قطعنامه‌های پیشنهادی به همایش وحدت اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی‌ در ایران و سازمان جمهوری خواهان ایران تاریخ: یکشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۴ زمان: ۳-۵ بعد از ظهر به وقت شرق امریکا؛ ۹-۱۱ شب به … Continue reading

1 2 3 9