اساسنامه هجا و پیوست های اصلاحی مصوبه چهارمین همایش 2018

copy-HajaHeader1.jpg

اساسنامه ماده 1 : نام همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا). ماده 2 : عضویت هر ایرانی یا ایرانی تباری میتواند به عضویت سازمان درآید. ماده 3 : شرایط عضویت پذیرش منشور اپسدا و بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان” به عنوان مبانی سیاست … Continue reading

(گزارش و صورتجلسه همایش چهارم همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا

copy-HajaHeader1.jpg

در تاریخ چهارم و پنجم آگوست ۲۰۱۸ همایش چهارم هجا به منظور بررسی واتخاذ تصمیم در مواردی که بر طبق اساسنامه از وظایف همایش به عنوان بالا ترین مرجع تصمیم گیرنده تعیین شده است ، در شهر مونترال کانادا برگزار … Continue reading

حزب سکولار دموکرات ايرانيان

پیام حزب سکولار دموکرات ايرانيان به همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

160521

هموطنان ارجمند، خانم ها و آقايان تشکيل همایش امسال «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» را خجسته باد می گويم و از جانب جنبش سکولار دموکراسی ايران، و نيز حزب سکولار دموکرات ايرانيان، برای همايش شما آرزوی بيشترين دست آوردها را در راه … Continue reading

پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

170726

پیامپ سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در روزهای 4 و 5 اوت در مونترال – کانادا دوستان گرامی، در اثر 40 سال سیاست های بیخردانه جمهوری اسلامی، ایران به ویرانه ای تبدیل … Continue reading

اتحاد جمهوریخواهان ایران

برگزاری همایش سالانه را به شما تبریک می گوئیم

160719_7

دوستان گرامی برگزاری همایش سالانه را به شما تبریک می گوئیم. همایش شما در یکی از بحرانی ترین شرائط کشور ما برگزار می شود. جامعۀ ما بیش از همیشه، آبستن تحولات جدید است. جمهوری اسلامی درگیر بحران های متعددی در … Continue reading

" همبستگی جمهوری خواهان ایران

سند اقتصادی در همایش مونترال چهارم و پنجم آگوست ۲۰۱۸

180703

اقتصاد ایران در سطح کلان با ده ابر چالش “اقتصاد دولت محور و رانتی”، “وابستگی به سوخت های فسیلی”، “مناسبات انزوا گرایانه و خارج از شبکه جهانی”، “فساد سیستماتیک مالی”، “محیط زیست ناپایدار”، “بحران بانک ها”،” بحران صندوق های بازنشستگی”،” … Continue reading

همبستگی جمهوری خواهان ایران

سند سیاست داخلی در همایش مونترال چهارم و پنجم آگوست ۲۰۱۸

180520

عرصه سیاسی ایران در فضای پس از اعتراضات سراسری دی ماه 96 وارد فصل جدیدی شده است. این فصل که بر مختصاتی چون ظهور نیروهای جدید عمدتا از طبقات محروم با انگیخته های اقتصادی در کنش های اعتراضی، عملکرد ضعیف … Continue reading