هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران //هیات سیاسی اجرائی اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

بیانیه مشترک: اعدام ها را متوقف کنید! به آزار زندانیان سیاسی و بستگانشان پایان دهید

iranma131020

طی چند روز اخیر اخبار نگران کننده اعدام های سیاسی جدیدی در زاهدان، ارومیه و سلماس منتشر شده است. روز سوم آبان در زاهدان 16 نفر از زندانیان توسط دادستانی «در پاسخ » به کشتار 14 نفر از مرزبانان کشور … Continue reading

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا

جبهه ملی ایران کشتار مرزبانان و اعدام زندانیان بلوچ را شدیدا محکوم می کند.

iranma131019

هموطنان گرامی، سالهاست که در بلوچستان گروه های مختلف با نامهای گوناگون علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه می کنند. “جیش العدل” نام آخرین گروه است. از اینکه این گروه از سوی بیگانگان حمایت می شود، شکی نیست. ولی حمایت … Continue reading

قطعنامه سیاسی پیشنهادی به همایش چهارم

iranma_0718_4

قطعنامه سیاسی پیشنهادی به همایش چهارم کشور ما در شایط بیمناکی به سر می برد. چیرگی نهادهای دولتی و نیمه دولتی و به ویژه سیاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن براقتصاد ایران و جایگاه ویژه «آقازاده ها» و وابستگان … Continue reading

قطعنامه های همایش چهارم

iranma_0914_3

تقویت نهاد های مدنی در ایران 1- پشتیبانی از نهادهای مدنی در ایران 2- ایحاد اطاق فکر برای بررسی راههای تقویت نهادهای مدنی در ایران ابتکار اغازین این کار به عهده کمیته تشکیلات است ========================================================= کارزار برای ازادی زندانیان سیاسی … Continue reading

جشنواره فیلم کوتاه ضد تبعیض در ایران

iranma_0811_2

دومین اطلاعیه رسانه ایی جشنواره فیلم کوتاه ضد تبعیض در ایران جون 2013 مسابقه تولید کلیپ ویدیو (فیلم کوتاه تا 9 دقیقه) ضد تبعیض در ایران بدینوسیله از هموطنان هنرمند فیلمساز ایرانی دعوت میشود که در جشنواره فیلم کوتاه ضد … Continue reading

تسلیت هیئت سیاسی اجرائی «اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران» به آقای حمید کوثری

iranma_0829

شور بختانه اطلاع حاصل کردیم که دکتر محمود کوثری ، برادر هموند و یار گرامی مان آقای حمید کوثری ، پس از سپری کردن دوره کوتاه بیماری سرطان ، با زندگی بدرود گفت . خانواده کوثری همواره مورد حمایت و … Continue reading

بیانیه مشترک اتحاد جمهوری خواهان ایران - اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران - سازمان جمهوریخواهان ایران

گشایش فضای سیاسی در ایران، ضرورتی انکار ناپذیر است!

iranma_0902

در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها حل مناقشه هسته ای، تعامل با جامعه بین المللی و رفع تحریم های اقتصادی، از خواست های اصلی مردم ایران بود، بلکه پایان دادن به فضای امنیتی حاکم بر جامعه، گشایش فضای … Continue reading