انجمن همبستگی با مردم ایران – دالاس برگزار میکند

150907_4

با هم ایرانی آباد و آزاد بسازیم سلسله برنامه های بررسی راهکارها و چالشهای پیش رو در راه نهادینه شدن دموکراسی و حقوق بشر در ایران از کلیه کسانی که دل در راه آزادی، عدالت و حقوق بشر دارند دعوت … Continue reading

انجمن همبستگی با مردم ایران – دالاس

150623_2

برای ثبت نام و شرکت در برنامه های وبیناری انجمن همبستگی با مردم ایران – دالاس از لینک زیر استفاده نمایید تا دعوتنامه و لینک ورود به نشست برایتان ارسال گردد. https://attendee.gotowebinar.com/register/347722020909559042 لینک دعوتنامه در روز و ساعت تشکیل جلسه … Continue reading

موانع استقرار دموکراسی، چالش ها و چشم اندازها

iranma_0731_3

پیش به سوی همبستگی برای استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی در ایرا ن گفتمانی با حضور : منصور اصانلو و شرکت مجازی : الهه امآنی – راحله طار انی و بهمن امینی موانع استقرار دموکراسی، چالش ها و چشم اندازها … Continue reading