فراز و فرود و آینده سکولاریسم در ایران

iranma_0514_2

انجمن سکولار دموکراسی اورنج کانتی برگزار می کند سه نشست آموزشی و گفت و گو با محمد امینی نویسنده و پژوهشگر تاریخ فراز و فرود و آینده سکولاریسم در ایران چالش دین و مدرنیته درایران؛ رو در رویی مراجع و … Continue reading