اتحاد جمهوری خواهان ایران- حزب چپ ایران (فدائیان خلق)- سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور- همبستگی جمهوری خواهان ایران-

ما از مطالبات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و از همبستگی کارگران، دانشجویان و معلمان و کل نیروهای جامعه مدنی حمایت می کنیم!

181012

اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان و دیگر مستمری بگیران با وجود سرکوب و پیگرد قضائی گردانندگان و فعالین آن ها، نه تنها پایان نگرفته بلکه در حال گسترش است. طی دو ماە اخیر دەها اعتصاب و تظاهرات خیابانی از طرف کارگران واحدهای … Continue reading

علی افشاری

چرا شکل نظام در گذار به دموکراسی مهم است؟

180801_5

از لحاظ نظری و پراتیک بحث هایی درعرصه سیاسی ایران در جریان است که کدام نظم سیاسی و شکل حکمرانی برای دموکراسی مفید است . برخی با رد اهمیت شکل نظام صرفا بر درون مایه های دموکراسی و تثبیت ارزش … Continue reading

علی افشاری

پیشینه ۱۷۰ ساله جمهوری‌خواهی عرفی در ایران

181205

در تصور غالب و روایت مشهور در تاریخ معاصر ایران، رضاشاه و حلقه نیروهای سیاسی و روشنفکر نزدیک به او در دوران اواخر ساطنت احمدشاه قاجار، به عنوان بنیانگذاران ایده جمهوری‌خواهی شناخته می‌شوند که بعد از ناکامی و در مشورت … Continue reading

هیات سیاسی و اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران

پیام تسلیت

181203

آقای محمد بهبودی عزیز درگذشت برادر خانم تان آقای علیرضا رضائی طنزپرداز برجسته و فعال سیاسی دمکراسی خواه را به شما و همسر گرامی تان تسلیت عرض می کنیم. علیرضا رضائی در تمام سال های زندگی در خارج از ایران … Continue reading

محمد کوراوند

از ژان والژان تا اسماعیل بخشی ; شورش علیه قانون یا تکه ای نان برای دخترم

161203

“ژاور:زندانی شماره 24601 آزادی مشروط تو آغاز شده.میدونی معنی اون چیه؟ یعنی که این نامه همسفر تو خواهد بود! این نشان شرمساری را تا زمان مرگ بدنبال خواهی داشت. این اخطاریست که می گوید تو مرد خطرناکی هستی. والژان:من فقط … Continue reading

رضا علوی

دیکتاتورها در دام طنز نویسان

181130

علیرضا رضایی طنزنویس، در ۴۴ سالگی، درفرانسه درگذشت. او در ده سال گذشته لحظه‌ای از غم دوری از زادگاه خود آرام نگرفت. خبر درگذشتش وقتی در همه جا پیچید که او را در خانه اش، بی جان و تنها یافتند. … Continue reading