پرویز مختاری

تشکل سیاسی؛ “اَبَرشخصیتی” و”ایدئولوژی محوری”

170419_5

حقیقت این است که در صد و چند سال گذشته، یعنی همزمان با رویش جنبش مشروطه‌خواهی و انقلاب مشروطیت، تفکر تشکل یابی و فعالیت حزبی در ایران زایش یافت و بازهم این واقعیتی انکار ناپذیر است که راز پیدایش تشکلهای … Continue reading