هیات سیاسی و اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران

پیام تسلیت

181203

آقای محمد بهبودی عزیز درگذشت برادر خانم تان آقای علیرضا رضائی طنزپرداز برجسته و فعال سیاسی دمکراسی خواه را به شما و همسر گرامی تان تسلیت عرض می کنیم. علیرضا رضائی در تمام سال های زندگی در خارج از ایران … Continue reading

محمد کوراوند

از ژان والژان تا اسماعیل بخشی ; شورش علیه قانون یا تکه ای نان برای دخترم

161203

“ژاور:زندانی شماره 24601 آزادی مشروط تو آغاز شده.میدونی معنی اون چیه؟ یعنی که این نامه همسفر تو خواهد بود! این نشان شرمساری را تا زمان مرگ بدنبال خواهی داشت. این اخطاریست که می گوید تو مرد خطرناکی هستی. والژان:من فقط … Continue reading