شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

اجازه ندهیم بیش از این آزادی را لگد مال کنند و خواهان ایرانی دموکراتیک باشیم

170726

با تعمیق بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران و ناتوانی این حکومت به پاسخگوئی مطالبات عادلانه اقشار و طبقات مختلف جامعه ایران، دامنه سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در کشور هر روز گسترده ترمیشود و ابعاد جدیدی … Continue reading

هیات های سیاسی و اجرائی / اتحاد جمهوری خواهان ایران/ حزب چپ ایران ( فدائیان خلق)/ سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور / همبستگی جمهوری خواهان ایران

بیانیه چهار سازمان و حزب جمهوریخواه : علیه تشدید فضای امنیتی و خطرقتل مخالفان!

160522_2

جمهوری اسلامی در هفته های گذشته فشار بر حوزه عمومی را افزایش داده است. سایه‌ی فضای پلیسی بر جریان ها و فعالان مختلف سیاسی، اجتماعی و مدنی گسترده تر از پیش شده و هزینه کنش های انتقادی و اعتراضی افزایش … Continue reading

علی افشاری

اعتصابات اخیر و سایه و روشن‌های اعتراضات صنفی-اجتماعی

181013

کشور در هفته‌های گذشته شاهد موجی از اعتصابات توسط نیروهای جامعه مدنی و گروه‌های اجتماعی بود. نخست کامیونداران در دوره زمانی پسا اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و به موازات تشدید بحران مزمن و کارکردی اقتصادی پرچم اعتصاب را بر … Continue reading

کمیسیون زنان همبستگی جمهوریخواهان ایران

پروین بختیارنژاد هم رفت

181013_2

پروین بختیار نژاد فعال حقوق زنان ،روزنامه نگار ،پژوهشگر ونویسنده کتابهای زنان سوخته و قتل های خاموش که عمری را در راه مبارزه با تبعیض و خشونت سپری کرده است از میان مارفت. کمیسیون زنان همبستگی جمهوریخواهان ایران به فرزندان … Continue reading

اتحاد جمهوری خواهان ایران حزب چپ ایران (فدائیان خلق) سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور همبستگی جمهوری خواهان ایران

پشتیبانی و اعلام همبستگی چهار سازمان جمهوری خواه با اعتصاب و تحصن معلمان ایران

181013

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان پس از اعتصابات فراگیر کامیونداران و جمعی از بازاریان، در اعتراض به گرانی و رکود و تورم و مشکلات حاد صنفی در یک فراخوان سراسری اعلام کرده اند که معلمان سراسر کشور قصد دارند در … Continue reading

همبستگی جمهوری خواهان ایران

بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در دفاع از اعتصاب عمومی در ایران //اعتصاب تجلی بالای نافرمانی مدنی و روشی موثر در توقف ماشین سرکوب است!

181012_3

دور جدید اعتصاب کامیون داران در روزهای گذشته، این روش نافرمانی مدنی را در کانون توجه مبارزات خشونت پرهیز مردم ایران قرار داده است. اعتصاب حق هر انسان و قشر اجتماعی است. اعتصاب بازتاب دهنده قدرت شیوه مبارزاتی خشونت پرهیز … Continue reading