گزارش سوم همایش همبستگی‌جمهوری خواهان ایران

170726

در اولین روز همایش آقایان دکتر علی افشاری – رضا علوی – بهروز ستوده و محمد امینی در مورد شرایط و مسایل سیاسی و اقتصادی روز ایران به سخنرانی پرداختند.در نخستین قسمت از بخش عمومی همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در … Continue reading