مهدی عربشاهی

زلزله دی ماه و انتظار رخداد بزرگ

180214

اعتراضات دی‌ماه ۹۶ اگر چه چندان دیرپا نبود و مانند همه اعتراضات سیاسی و اجتماعی سالیان اخیر با موج سنگینی از سرکوب به خاموشی گرایید، اما مانند زلزله‌ای مختصات صفحه سیاست در ایران را تکان داد. این اتفاق مانند آفتابی … Continue reading