مهرداد درویش پور

یک یادداشت و چند گفتگو درباره اعتراضات اخیر در ایران

180520

در جامعه شناسی خیزش های اجتماعی همواره به شورش های مرتبط با دغدغه نان، زمین، کار، آزادی، جنبش های ملی، زنان و ضد تبعیض و انگیزه های آن پرداخته شده است. اما مسائل محیط زیستی و به ویژه شورش آب … Continue reading

محمدرضا نیکفر

پرخاش در تنگنا؛ تأملی بر مضمون و آداب بحث در میان فعالان سیاسی چپ

170419_5

هرگاه میان فعالان سیاسی چپ بحث در می‌گیرد − که کسانی هستند به درجاتی اهل گفت‌وگو، کسانی که توانایی و تجربه نوشتن دارند و فرهیختگی سیاسی‌شان تا آن حد هست که قانع کردن را برای سیاست‌ورزی لازم بدانند – فورا … Continue reading