فریدون بابائی خامنه

مسائل قومی- ملی در قرن 21 در سایه جهانی شدن و انقلاب تکنولوژیک ارتباطی

160719_7

در قرن 21 ما شاهد جهانی شدن اقتصادی نئولیبرال، جهانگیر شدن اطلاعات در سایه انقلاب تکنولوژیک مجازی، از بین رفتن مرز های مستقر در قرن بیستم از نظر اقتصادی و فرهنگی و توریستی، مهاجرت و اختلاط روز افزون جسمانی و … Continue reading

گفتگوی رضا گوهرزاد با احمد پورمندی و حسین علوی درباره حزب چپ ایران / نگاهی به ضرورت تشکیل حزب

171028_3

گفتگوی رضا گوهرزاد با احمد پورمندی و حسین علوی درباره حزب چپ ایران / نگاهی به ضرورت تشکیل حزب سوسیال دموکرات ایران و به منظور تشکیل ” اتحادیه سوسیال دموکرات های ایران” / نقدی بر بیانیه حزب چپ ایران در … Continue reading

علی افشاری

پاسخی به [ نقدی بر مقاله “سرنوشت ایران و صف ارایی دو باره جمهوری و مشروطه" ]

170419_5

آقای کوثری در برخورد با مقاله بنده نکاتی را مطرح کردند که به نظر من تفسیری نامرتبط با مطلب تحلیلی بنده است. ایشان  انتساب مشروطه فقاهتی به اصلاح طلبان را انحراف نامیده اند! نظر  ایشان محترم است اما به نظر … Continue reading

حمید کوثری

نقدی بر مقاله “سرنوشت ایران و صف ارایی دو باره جمهوری و مشروطه”

180101_2

  می دانم بسیار دیر است با این حال دریغم امد که خیلی محتصر به یکی دو نکته در این مقاله (1) که بنظر من حاوی یک انحراف جدی است  اشاره ای نکنم.  اقای افشاری در این مقاله پس از … Continue reading

علی افشاری

بمب شیمیایی در ایران و پرونده سیاه تر شوروی از غرب

180420

استفاده از بمب شیمیایی در شهر دوما در منطقه غوطه شرقی سوریه بار دیگر این جنگ افزار مخرب و تاریخچه آن رادر کانون توجه عمومی قرار داده است. بعد از جنگ جهانی اول ، جنگ هشت ساله ایران و عراق … Continue reading

مهرداد درویش پور

برآمد نوستالژ گرایی و امکان بازسازی چپ نوین در ایران؟

171028

نوشته زیر متن بسط یافته سخنرانی کوتاه من به عنوان میهمان  در “کنگره وحدت چپ” در کلن است که در آنجا با توجه به کمبود وقت تنها به رئوس آن اشاره شد. مایلم قبل از هرچیز همگرایی چند جریان چپ … Continue reading