كميته زنان همبستگی جمهوری خواهان ایران

در همبستگی با دختران انقلاب

180108

زنان ايران در طول تاريخ حماسه افريده اند ، قرة العين ،فروغ فرخ زاد ، مريم ميرزاخاني ،تا نركس محمدى ها، نسرين ستوده ها و اخرينشان ويدا موحد ها نرگس حسيني ها عفو بين الملل در بيانيه اخير خود حجاب … Continue reading

رضا علوی

آیا نظام وارد فاز فروپاشی شده است ؟

170419_2

آیا  بالایی‌ها ( حاکمان ) توان و رمق  فرمان روایی را دارند؟  و پائینی‌ها( مردمان ) ،  بالایی ها را می خواهند ؟ اگرپاسخ به این پرسش ها “منفی ”  است  و  ترس ( بخشی از) مردم چنان فرو ریخته  … Continue reading