گفتگوی رضا گوهرزاد با رضا علوی پیرامون دوران پسا داعش / نگاهی به شرایط عربستان / سناریوی احمدی نژادیسم….

170617

https://vimeo.com/244549805 گفتگوی رضا گوهرزاد با رضا علوی پیرامون گسترش عملیات داعش به مصر و کشتار در مسجد صوفی پس از شکست در سوریه / دیدار پوتین و بشار اسد / دیدار پوتین ، روحانی و اردوغان در سوچی روسیه / … Continue reading