هیات سیاسی و اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران

پیام تسلیت

181203
آقای محمد بهبودی عزیز

درگذشت برادر خانم تان آقای علیرضا رضائی طنزپرداز برجسته و فعال سیاسی دمکراسی خواه را به شما و همسر گرامی تان تسلیت عرض می کنیم. علیرضا رضائی در تمام سال های زندگی در خارج از ایران با نقد صریح استبداد دینی ، به آگاهی بخشی به جامعه و شاد کردن مردم پرداخت و قلبش لحظه ای از عشق به میهن و ملت بازنایستاد. همبستگی جمهوری خواهان ایران در این غم بزرگ خود را شریک خانواده شما می داند

هیات سیاسی و اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران

Share