پیام حسن شریعتمداری به همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران – مونترال ۴ & ۵ آگوست ۲۰۱۸

https://drive.google.com/file/d/1C6VulxqeKyu0jHD1Q90mGI94semJ5FcO/view

Share