Warning: assert(): Assertion failed in /homepages/7/d434676828/htdocs/app434929656/wp-content/themes/iranma/content-single.php on line 1

سومین همایش هجا

گزارش و صورتجلسه همایش سوم هجا – ( تجدید نظر 2)

URI_Logo

در تاریخ  28 ماه می 2017 مطابق با  7 خرداد 1396 جلسه سومین همایش هجا به منظور بررسی وا تخاذ تصمیم در مواردی که بر طبق اساسنامه از وظایف همایش به عنوان بالا ترین مرجع تصمیم گیری تعیین شده, در محل هتل کران پلازا در شهر لوس انجلس تشکیل گردید.

در ابتدا اقای دکتر بیژن افتخاری به عنوان رییس سنی جلسه انتخاب گردیند.سپس نمایندگان  انجمن ها در  جایگاه خود قرار گرفتند, پس از احراز حد نصاب حضور نمایندگان رسمیت جلسه اعلام شد. نماینده انجمن ونکوور کانادا و نماینده ایتالیا به صورت مجازی در جلسه حضور یافتند. اسامی نمایندگان معرفی شده از سوی انجمن ها به شرح زیر است:

- انجمن نیویورک: فرید اشکان و کوروش پارسا

- انجمن لوس انجلس: حمید کوٍثری و بهروز شریفی

- انجمن فرزنو: شهناز احمدی و بهروز ستوده

- انجمن واشنگتن: امیرحسین گنج بخش ، مهدی عربشاهی و مهدی امینی

- انجمن تگزاس: رضا علوی و رضا بدیعی

- انجمن اورنج کانتی: بابک بازرگان

- انجمن مونترال: الهه مشغوف و احمد مشعوف، سارا ارشادی

- انجمن  ونکوور:  حنیف حسین دوست

- اروپا: بیژن افتخاری و بهروز بیات

- ایتالیا: مهران میرفخرایی

در ساعاتی از جلسه برخی از نمایندگان در جلسه حضور نداشتند.

 با رسمیت یافتن جلسه برای هیئت رییسه جلسه انتخابات به عمل امد و حمید   کوثری به عنوان رییس جلسه، الهه مشعوف و حمید شیرازی یه عنوان نایب و منشی انتخاب شدند و جلسه وارد دستور کار شد.

 171204

گزارش کمیته تشکیلات

اولین بخش نشست ارائه گزارش تشکیلات در مورد عملکرد سال گذشته هجا  از سوی کوروش پارسا بود. در این گزارش عملکرد کمیته های مختلف ارائه شد.

گزارش مالی از سوی رضا بدیعی ارائه شد، به علت ان که گزارش به تفکیک سال ارائه نشده بود مورد قبول واقع نشد. قرار شد که رضا بدیعی و با همکاری هوتن رضایی و سایر دوستان علاقمند گزارش جامع تری تهیه کنند. رضا بدیعی اطلاعات مربوط به دسترسی به حساب بانکی را دراختیار دیگران برای تهیه گزارش قرار خواهد داد.

بحث مختصری در مورد تلویزیون و برنامه پویش، عضویت افراد عضو گروه های سیاسی دیگر انجام گرفت، به علت اهمیت این دو موضوع و نیاز به زمان بیشتر قرار شد در جلسه پس از نیمروز زمان کافی به انها برای بحث و موشکافی بیشتر اختصاص یابد.

بقیه موارد گزارش مربوط به تشکیلات مورد تصویب قرار گرفت.

 

تشکیل کمیسیون های تشکیلات و اسناد سازمان

به منظور تصمیم گیری در مورد تغییرات پیشنهادی  در اساسنامه و اسناد همایش سوم دو کمیسیون تشکیل گردید. از ان جاییکه نظرات چندانی در مورد قطع نامه ها وجود نداشت لذا کمیسیون ها در هم ادغام شدند و بررسی تغییرات پیشنهادی برای تغییر اساسنامه اغاز شد.

در ابتدا اقای سینا بسطامی که به همایش دعوت شده بودند شرحی در استفاده از پاد کست به عنوان کانالی موثر برای ارتباط داشتن با داخل کشور و امکاناتی که در این زمینه در اختیار دارند به همایش ارائه دادند که مورد توجه همایش قرار گرفت. تصمیم گرفته شد که کمیته رسانه با ایشان همکاری کرده و طرحی برای چگونگی همکاری اینده تهیه گردد.

 

 Choice Ladder

بررسی پیشنهادات برای تغییر اساسنامه

کوروش پارسا به عنوان مخبر کمیسون این بخش را اغاز کرد.

ماده پنج – شورای عالی

 برای دیدن متن اولیه پیشنهاد  به فایل اساسنامه در پیوست، بخش “پیشنهادات برای تغییر اساسنامه”  رجوع کنید.

1- رضا علوی یپشنهاد حذف شو رایعالی از اساسنامه را به علت عدم کارایی شورا مطرح کرد و چون از طرف نماینده دیگری تایید شد قرار شد که ابتدا این پیشنهاد مقدم بر پیشنهاد اصلی مورد بحث و گفتگو و رای گیری قرار گیرد. در این زمینه پس از سخنان موافقین و مخالفین بر طبق راه کار جلسه موضوع به را ی گیری گذاشته شد. نتیجه رای گیری در جدول زیر امده است.

 

نتیجه رای گیری ارا ممتنع ارا مخالف ارا موافق تعداد نمایندگان در هنگام رای گیری
تصویب نشد 2 10 6 18

 

2- پیشنهاد در مورد اضافه کردن بندی به ماده 5 اساسنامه در مورد شورای عالی

کوروش پارسا این پیشنهاد را مطرح کرد.

محمد بهبودی پیشنهاد ترمیمی افزایش اعضا هیئت رییسه شورایعالی از سه نفز به پنج را پیشنهاد کرد که مور تصویب قرار نگرفت.

پس از سخنان موافقین و مخالفین بر طبق راه کار جلسه، پیشنهاد با اصلاحاتی به را ی گیری گذاشته شد. نتیجه رای گیری در جدول زیر امده است.

 

نتیجه رای گیری ارا ممتنع ارا مخالف ارا موافق تعداد نمایندگان در هنگام رای گیری
تصویب شد 0 2 16 18

 

 برای دیدن متن اولیه پیشنهاد و متن تصویب شده در همایش به فایل اساسنامه در پیوست، بخش “پیشنهادات برای تغییر اساسنامه”  رجوع کنید.

 170321_2

ماده شش- هیئت سیاسی – اجرایی

برای دیدن متن اولیه پیشنهاد  به فایل اساسنامه در پیوست، بخش “پیشنهادات برای تغییر اساسنامه”  رجوع کنید.

در ابتدا مخبر کمیسیون اعلام کرد که پارا گراف دوم و سوم این پیشنهاد حذف شده و فقط پاراگراف اول مطرح است. بعد از بحث کوتاهی این پیشنهاد به تغییراتی به رای گذاشته شد. تتیجه رای گیری در جدول زیر امده است.

نتیجه رای گیری ارا ممتنع ارا مخالف ارا موافق تعداد نمایندگان در هنگام رای گیری
تصویب شد 0 2 16 18

 

 برای دیدن متن اولیه پیشنهاد و متن تصویب شده در همایش به فایل اساسنامه در پیوست، بخش “پیشنهادات برای تغییر اساسنامه”  رجوع کنید.

 

ماده 8 – هیئت داوری

بنا بر پیشنهاد بند ب پیشنهادی باید جایگزین بند ب فعلی شود. برای دیدن متن اولیه پیشنهاد به بخش “پیشنهادات برای تغییر اساسنامه” به فایل اساسنامه که در پیوست امده رجوع کنید. این بند بعد از اصلاحلت مختصری با اتفاق ارا تصویب شد.

برای دیدن متن اولیه پیشنهاد و متن تصویب شده در همایش به فایل اساسنامه در پیوست، بخش “پیشنهادات برای تغییر اساسنامه”  رجوع کنید.

 

ماده 9 –  اقدامات انضباطی

بند 9-1 – سلب موقت حقوق اعضا

برای دیدن متن اولیه پیشنهاد  به فایل اساسنامه در پیوست، بخش “پیشنهادات برای تغییر اساسنامه”  رجوع کنید.

1- در مورد این بند رامین صفی زاده پیشنهادی مطرح کرد مبنی  بر این که ” تصمیم کمیته داوری در مورد عضو و یا  اعضایی از هسا باید به تصویب شورای عالی برسد” که از سوی امیر حسین گنج بخش مورد تایید قرار گرفت و که ابتدا و قبل از پیشنهاد اولیه مورد یحث  و گفتگو ورای گیری قرار گرفت. بعد از بحث موافقین ومخالفین رای گیری به عمل امد. تتیجه رای گیری در جدول زیر امده است.

نتیجه رای گیری ارا ممتنع ارا مخالف ارا موافق تعداد نمایندگان در هنگام رای گیری
تصویب نشد 0 8 9 17

 

2- سپس پیشنهاد اولیه مورد بحث و گفتگو بر طبق دستور کار  جلسه قرار گرفت و بعد از شنیدن سخنان موافق و مخالف با تغییرا تی به رای گیری گذاسته شد. تتیجه رای گیری در جدول زیر امده است.

نتیجه رای گیری ارا ممتنع ارا مخالف ارا موافق تعداد نمایندگان در هنگام رای گیری
تصویب شد 2 2 14 18

 

برای دیدن متن اولیه پیشنهاد و متن تصویب شده در همایش به فایل اساسنامه در پیوست، بخش “پیشنهادات برای تغییر اساسنامه”  رجوع کنید.

 

ماده 6 – هیئت سیاسی – اجرایی

تبصره 2 – اعضا هیئت سیاسی – اجرایی نمیتوانند در دوره مسولیت خود دارای مسولیت رهبری در تشکیلات دیگر باشند.

مسئله عضویت در گروه های سیاسی دیگر و عضویت در سازمان و حق انتخاب شدن در نهاد های انتخابی ان، مسئله ای بود که از نظر برخی از شرکت کنندگان نیاز به باز نگری کلی داشت. لذا بحث در مورد ان خارج از دستور کار جاری جلسه اغاز شد. تعداد موافقین و مخالفینی که در  مورد ان صحبت کردند بیشتر از موارد دیگر بود . بعد از بحث و گفتگوی بسیار، اقای افشاری پیشنهادی به این صورت به جلسه برای تغییر اساسنامه ای ارائه دادند ” افرادی که در سازمان های دیگر سیاسی عضو هستند حق انتخاب شدن در هیچ یک از نهاد های انتخابی سازمان را ندارند”

بعد از وصول این پیشنهاد ختم جلسه صبح برای صرف نهار اعلام شد.

 

پایان جلسه صبح برای نهار

 

اغاز جلسه  پس از نیمروز

جلسه پس از نیمروز در ساعت 2 اغاز شد.

دنباله بحث در مورد تبصره 2 ماده 6 اساسنامه پی گرفته شد. بعد از بحث های مفصل اقای افشاری و سایر پشتیبانان تغییر تبصره 2 قبول کردند که عدم انتخاب در نهاد انتخابی محدود به هسا و هیئت داوری گردد. تبصره 2 ماده شش به عنوان تبصره یک به ماده 8 اضاه شود. که به اتفاق ارا تصویب شد.   

برای دیدن متن تصویب شده برای تصحیح تبصره 2 ماده 6 و متن اضافه شده به عنوان تبصره 1 به ماده 8 به فایل اساسنامه در پیوست، بخش ” اساسنامه”  رجوع کنید.

 

ماده 1- نام

کورش پارسا پیشنهاد تغییر نام فارسی سازمان به ” همبستگی جمهوریخواهان ایران ” را مطرح کرد. این پیشنهاد با اتفاق ارا به تصویب رسید. نام انگلیسی سازمان کماکان نام قبلی میباشد.

برای دیدن تغییر در ماده 1 اساسنامه، به فایل اساسنامه در پیوست، بخش ” اساسنامه”  رجوع کنید.

 

 

پیشنهاد ایجاد کانال ارتباطی جدید

سیامک ارام طرح خود برای ایجاد یک کانال ارتباطی جدید بر مبنای استفاده از روش های پیشرفته ارتباط گیری و بودجه تخمینی ان را برای همایش توضیح داد که مورد قبول همایش قرار گرفت.

برای تامین بودجه برخی از اعضا که لیست ان ها در همایش در اختیار اقای ارام قرار گرفت قبول کردند که هزینه شش ماه ان را پرداخت کنند و برنامه به صورت ازمایشی برای شش ماه اغاز گردد.

همایش بدینوسیله قدردانی خود را از اعضا متعهد سازمان برای پیش قدمی در تامین بودجه این کانال ارتباطی را اعلام  میکند.

 

انتخابات

هیئت داوری

بیژن حکمت، رضا علوی، محمد تقدیری از سوی اعضا برای عضویت در هیئت داوری از طرف اعضا کاندید شدند که به اتفاق ارا انتخاب شدند.

 

شورای عالی

خانم شهناز احمدی و هوتن رضایی و فرید اشکان از سوی اعضا برای عضویت در هیئت رییسه شورای  عالی کاندید شدند که به اتفاق ارا انتخاب شدند.

 

هیئت سیاسی اجرایی – اعضای اصلی

هشت نفر برای عضویت در هیئت سیاسی اجرایی از سوی اعضا کاندید شدند . رای گیری در مورد اتنخاب انها به صورت مخفی انجام شد.  محمد بهبودی، محمد تقدیری، و حمید شیرازی مسولیت توزیع برگه های رای، جمع اوری و شمارش ارا را به عهده گرفتند. نام کاندیدا ها و تعداد رای ان ها در جدول زیر امده. هفت نفر اول به عنوان اعضا اصلی هسا انتخاب شدند. تعداد نمایندگان حاضر در جلسه و مجازی برای رای دادن 18 نفر.

 

 

ملاحظات تعداد ارا نام کاندیدا  
  18 الهه مشعوف 1
  17 کورش پارسا 2
  17 بهروز ستوده 3
  16 بیژن افتخاری 4
  16 علی افشاری 5
  15 مهدی امینی 6
  15 سیامک ارام 7
  6 حنیف حسین دوست 8

 

همایش یه منتخبین هیئت سیاسی تبریک گفته و برای انها ارزوی موفقیت در اداره و پیشبرد اهداف سازمان را دارد . همچنین از تمامی اعضا درخواست میکند با حد اکثر توان هسا را در جهت اداره و پیشبرد اهداف سازمان یاری دهند.

 

هیئت سیاسی اجرایی – اعضای علی البدل

سه نفر برای از سوی اعضا برای انتخاب شدن به عنوان عضو علی البدل هسا از سوی نمایندگان کاندید شدند . رای گیری در مورد اتنخاب انها به صورت مخفی انجام شد.  محمد بهبودی، محمد تقدیری، و حمید شیرازی مسولیت توزیع برگه های رای، جمع اوری و شمارش ارا را به عهده گرفتند. نام کاندیدا ها و تعداد رای ان ها در جدول زیر امده. دو نفر اول به عنوان اعضا علی البدل هسا انتخاب شدند. تعداد نمایندگان واجد شرایط برای رای دادن 18 نفر.

 

 

ملاحظات تعداد ارا نام کاندیدا  
  16 مهران میر فخرایی 1
  14 احمد مشعوف 2
  5 حنیف حسین دوست 3

 

 

اسناد سازمان

اقای افشاری به عنوان مخبر کمیسیون اسناد و قطع نامه ها در مورد هر یک از ان ها، نحوه تنظیم، تنظیم کنندگان، و مرور گران اسناد توضیحات لازم را در اختیار همایش قرار دادند.

1- سند اقتصادی – سند تصویب شد و نام قبلی ان به ستد اقتصادی تغییر یافت.

2 – سند سیاست داخی – سند تصویب شد و نام قبلی ان تغیر  یافت سند خارجی.

3 – سند سیاست خارجی – تصویب شد

4 – سند اقوام و اقلیت های مذهبی – سند تصویب شد ونام قبلی ان تغییر یافت.

5-  سند محیط زیست، پیشنهاد شد که بخش الودگی اجتماعی و الودگی صدا از این سند حذف شود و چند غلط انشایی تصحیح گردد. با این تصحیحات به تصویب رسید.

برای دیدن متن اسناد به پیوست قطع نامه و اسناد رجوع کنید. نام تصحیح شده در کنار نام قدیمی هر سند در فایل امده است. متن نهایی سند محیط زیست باید بوسیله اقای افشاری با متن قدیمی تعویض گردد.

همایش ، مراتب سپاس خود را از اعضا کمیته تهیه اسناد و قطع نامه ها و همچنین مرور گران ان ها به خاطر زحمات  چند ماهه اخیر ابراز میدارد.

 

برنامه پویش

در مورد ادامه کار برنامه پویش به طور مبسوط بحث و گفتگو شد و موافقین و مخالقین نظرات خود و مزیت ها و نقصان های برنامه از نظر اجرا را بیان کردند. در نهایت نظر همایش ادامه برنامه بود. برای تامین بودجه ان قرار شد که شش ماه ان از طریق انجمن های ونکوور، نیویورک، اورنج کانتی، لوس انجلس، تگزاس و فرزنو تامین گردد و شش ماه نیز از طریق سازمان پرداخت گردد.

 

اختتام همایش

همایش در ساعت 7 پس از نیمروز بعد از دستیابی به اهداف اعلام شده با موفقیت به پایان رسید.

همابش از کلیه اعضایی که از راه های دور و نزدیک برای شرکت و پربار تر کردن ان به لوس انجلس امدند و یا از طریق مجازی در ان شرکت کردند قدر دانی میکنند.

 همایش مراتب قدر دانی خود را از کلیه سخنرانان که دعوت همایش را پذبرفتند و اعضایی که در ماه های گذشته برای برنامه ریزی، تنظیم اسناد، تدرکات برگزار کنندگان همابش را یاری کردند ابراز میدارد.

همایش سپاس ویژه خود را از اقای محمد بهبودی از انجمن لوس انجلس به خاطر پذیرش  مسولیت هماهنگی و اجرائی برگزاری همایش و همچنین از اقای کوروش پارسا از انجمن نیویورک به خاطر زحمات فوق العاده در برنامه ریزی، تهیه اسناد، و دعوت ازمهمانان و سخنرانان  ابراز میدارد.

 cropped-HajaHeader1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Share

Warning: assert(): Assertion failed in /homepages/7/d434676828/htdocs/app434929656/wp-content/themes/iranma/comments.php on line 1