Warning: assert(): Assertion failed in /homepages/7/d434676828/htdocs/app434929656/wp-content/themes/iranma/content-single.php on line 1

همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در مونترال: ۴ و ۵ اکوست ۲۰۱۸

URI_Logo

برنامه ماقبل نهایی همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در مونترال
بسته اطلاعات همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در مونترال: ۴ و ۵ اکوست ۲۰۱۸
هتل پیشنهادی در مونترال:
Le Gouverneur hotel, Montreal
Tel: 1-888-910-1111
Group rate for Haja-Montreal block
Cut off date August 1, 2018
تلفن اطلاعات در مونترال
1-514-624-4648
تلفن اطلاعات در امریکا
1-203-570-6964
مکان پخش مجازی بخش عمومی همایش از ساعت ۱ تا ۶ بعدازظهر شنبه ۴ اکوست
یکشنبه از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر
اعضای هجا و مدعوین می‌توانند در همین اطاق در دو‌ روز شنبه و یکشنبه در بخش تشکیلاتی همایش شرکت کنند:
مکان: دانشگاه کبک
Quebec university
ZR200 Montreal
برنامه اولیه همایش
شنبه ۴ًاگوست
۷:۴۵ تا ۸:۳۰ صبح: ثبت نام
آغاز رسمی بخش تشکیلاتی همایش
ورود برای اعضا و‌مهمانان، همراهان و دوستان هجا
۸:۳۰ تا ۸:۴۵ پیام انجمن مونترال
۸:۴۵ تا ۹ صبح آغاز همایش: تصویب اعتبار نامه ها و انتخاب روسای جلسه و منشی
۹ صبح تا ۹:۴۵ صبح گزارش هسای کذشته و سوال و‌جواب
۹:۴۵ تا ۱۰ صبح تشکیل دو‌کمیسیون ‌سیاسی و اساسنامه
۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر جلسات دو‌کمیسیون بطور موازی
۱۲ تا ۱ : ناهار
بخش عمومی همایش
ورودی برای عموم آزاد است.
ضبط‌و و پخش این قسمت برای همه امکان پذیر است.
۱ تا ۳ سخنرانی ها در مورد مسایل مبرم سیاسی کشور
  1. شرایط سیاسی کشور بعد از خیزش‌ دی: علی افشاری
  2. شرایط منطقه و‌ بینالملل و‌ چالشهای آن، بهروز‌ ستوده
  3. ابر چالش های اقتصادی کشور: رضا علوی
  4. راهبرد های گذار به دمکراسی: حسین علوی
پیام ها از سازمان های مختلف و همچنین از:
عیسی خان حاتمی
شیرین عبادی
حسن شریعتمداری
محمد ملکی
محمد نوری‌زاد
۳ تا ۵ بعدازظهر پانل بحث‌در مورد: شرایط ایران و ضرورت تشکیل جبهه جمهوری‌خواهان – چالشها و موانع
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران- یدی قربانی
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران – هرمز هوشمند و‌ مهرداد درویش‌پوز
حزب چپ ایران
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور- کامبیز قایم مقام
انجمن جمهوری‌خواهان ایران-پاریس- اکبر سیف
ساعت ۵ بعدازظهر
محمد امینی: موانع تاریخی سکولاریسم و‌ دمکراسی در ایران
پایان رسمی برنامه‌ روز اول
ادامه جلسه کمیسیون سیاسی‌در صورت ضرورت از ساعت ۶ تا ۸شب
روز‌ دوم: یکشنبه ۵ اگوست
ادامه بخش تشکیلاتی همایش
۹ تا ۱۲ صبح
گزارش‌ دو‌کمیسیون‌: بحث بررسی و‌نصویب اسناد
۱۲ تا ۱ ناهار
۱ تا ۴ انتخابات هسا، کمیته داوری، هییت رییسه شورای عالی
پایان رسمی بخش تشکیلاتی همایش همایش
بخش عمومی همایش
۴تا ۶ پانل بحث‌ در‌مورد چالشهای مختلف کشور
مهرداد درویش‌پور
امیر خدیر
فریدون بابایی
پایان بخش عمومی همایش
cropped-HajaHeader1.jpg
Share

Warning: assert(): Assertion failed in /homepages/7/d434676828/htdocs/app434929656/wp-content/themes/iranma/comments.php on line 1