هیات سیاسی و اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران

پیام همبستگی جمهوری خواهان ایران به کنگره مشترک فدائیان

150102
پیام همبستگی جمهوری خواهان ایران به کنگره مشترک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و جمعی از کنشگران چپ
با سلام وادای احترام
بدینوسیله خرسندی خود را از موفقیت شما در برگزاری کنگره مشترک با هدف وحدت سازمانی و تشکیل یک حزب واحد و تلاش برای ایجاد هم افزایی و انسجام در مبارزات نیرو های جمهوری خواه در گذار مسالمت آمیز به دمکراسی ، عدالت اجتماعی و آزادی اعلام می داریم.
امیدواریم تشکل جدید با درس گیری از تجارب گذشته و آسیب شناسی صحیح از عملکرد تاریخی چپ مارکسیستی در ایران و اجتناب از خطاهای گذشته ،سیاست های جدیدخود را مبتی بر منافع ملی مردم ایران و ارزیابی درست ازواقعیت های اجتماعی ایران تنظیم نماید.
تقویت گرایش چپ دمکراتیک که سوسیالیزم و عدالت اجتماعی را در چارچوب موازین دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دنبال کرده و بی طرفی ایدئولوژیک دولت و جدایی دین و دولت را به رسمیت بشناسد و در عین حال بر مسئولیت دولت در خصوص فقرزدایی ، کاهش اختلاف طبقاتی، رفع انواع تبعیض مذهبی ، جنسیتی، احقاق حقوق سلب شده قومیت ها ، تمرکز زدائی و برقراری فرصت های برابر تاکید کند، در خدمت هموارسازی گذار مسالمت آمیز به دمکراسی و توسعه پایدار در کشور قرار دارد.
امروز میهن در شرایط حساس و مهمی قرار دارد. از یک سو بحران های چندگانه مشروعیت، اعتماد، کارامدی و همبستگی ملی که از سوی جمهوری اسلامی بر کشور حاکم شده و بحران آفرینی در منطقه را گسترش میدهد ،بشدت نگران کننده است. آمار های فلاکت بار در حوزه های فقر، بیکاری، مشکلات روانی، جرم و بزه کاری، اعتیاد،فحشا، فساد، ناامنی و … وضعیت تیره باری را نمایان می سازد، اما از سوی دیگر خیزش مردم ایران و شکل گیری اعتراضات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در مسیر های متفاوت امید به نجات کشور از طریق تقویت جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی و اراده ملی برای عبور از مشکلات موجود را افزایش داده است.
اعتراضات سراسری دی ماه فصل جدیدی را در عرصه سیاسی کشور گشوده و نیروهای جمهوری خواه را در موقعیت خاصی قرار داده است. از اینرو افق سیاسی مورد نظر جمهوری خواهان دمکرات دیگر امری متعلق به آینده دور نیست، بلکه در شرایطی می تواند به موضوع روز و جاری تبدیل شود. نیرو های جمهوری خواه آزاد اندیش و دمکرات با برخورداری از تجارب، اندوخته ها و سرمایه های اجتماعی و از همه مهمتر سیر تکاملی مبارزات مردم ایران در تاریخ معاصر از ظرفیت های لازم برای تقویت حرکت اعتراضی و اعتلای آن به جنبش اجتماعی قدرتمند با هدف تغییر ساختار قدرت اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی برخوردارند. حمایت فعال و موثر جمهوری خواهان دمکرات از حاملان اعتراضات سراسری دی ماه و کنش های تحول خواهانه نیرو های جامعه مدنی در چارچوب توسعه سیاسی و فرهنگی با تاکید بر ضرورت انحلال نهاد ولایت فقیه، تغییرات بنیادی و پردامنه در ساختار قدرت ، جدایی نهادی دین و دولت ( سکولاریسم)، تحقق موازین حقوق بشری ، تنش زدایی در سیاست خارجی، بازگشت نظامیان به پادگان ها و برقراری عدالت اجتماعی می تواند جمهوری خواهی عرفی( سکولار) را به عنوان یک بدیل مناسب و موثر برای جمهوری اسلامی در افکار عمومی جلوه بدهد.
همچنین برخورد فعال فوق می تواند شکاف و گسست تحمیلی از سوی حاکمیت بین نیرو های جمهوری خواه دمکرات و مردم داخل کشور را کاهش داده و در زمان مقتضی امکان سیاست ورزی عملی را فراهم سازد. در این راستا تاکید بر حق نیروهای جمهوری خواه از فعالیت سیاسی امن و مصون از اذیت و آزار نیرو های امنیتی در داخل کشور بایستگی دارد تا در فرایندی مرحله ای حق شهروندی سلب شده از ایرانیان خارج از کشور اعاده گردیده و موانع مشارکت سیاسی آنها به همراه نیرو های اپوزیسیون داخلی برطرف گردد. بی تردید این مهم نیازمند بسیج پایگاه اجتماعی هدف نیرو های جمهوری خواه دمکرات است تا موازنه قوا در داخل کشور به نفع مردم و به ضرر اقتدار طلبان و مدافعان استبداد دینی دگرگون شود. افزایش همگرایی و انسجام در صفوف نیروهای جمهوری خواه دمکراتیک در خارج از کشور گامی مهم در دستیابی به این هدف است تا از طریق گفتگو، اتحاد در عمل، همکاری های پروژه ای و توسعه همکاری ها بتوان جبهه متحد و توانمندی را تشکیل داد.
با این امید اتفاق دلگرم کننده برگزاری کنگره مشترک و تلاش های دیرینه تان برای وحدت و تشکیل حزبی واحد را ارج نهاده و صمیمانه برای تان آرزوی موفقیت در دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در کنگره مشترک داریم.
هیات سیاسی و اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران
10 فروردین 1397

Share