Warning: assert(): Assertion failed in /homepages/7/d434676828/htdocs/app434929656/wp-content/themes/iranma/content-single.php on line 1

گردهمایی در نیو یورک

URI_Logoگردهمایی در نیو یورک
اطلاعیه مطبوعاتی همبستگی جمهوریخواهان ایران در نیویورک
در روز یکشنبه 10 دسامبر از ساعت 2 تا سه و نیم بعدازظهر در میدان اتحاد نیویورک جمع میشویم تا به نقض دائم حقوق بشر در ایران و فضای بسته سیاسی امنیتی در ایران اعتراض کنیم و از مقاومت مدنی مردم ایران و اعتراضات بخشهای مختلف جامعه ایران حمایت و پشتیبانی کنیم. بدون مقاومت مدنی و اعتراض مردم تغییری حاصل نخواهد شد.
صدای اعتراضی مردم ایران باشیم.
دکتر منصور فرهنگ، دکتر علی افشاری و دکتر فرید اشکان در این گردهمایی سخنرانی خواهند کرد.
همبستگی جمهوریخواهان ایران-نیویورک
4 دسامبر 2017
تلفن اطلاعات:
171204

 

Share

Warning: assert(): Assertion failed in /homepages/7/d434676828/htdocs/app434929656/wp-content/themes/iranma/comments.php on line 1