پویش در گفتگو با بهروز بیات پیرامون سفر نیکی هیلی به وین و با رضا علیجانی پیرامون کابینه

https://vimeo.com/231299137
برنامه پویش در دو بخش
بخش 1: با دکتر بهروز بیات پیرامون سفر نیکی هیلی به وین و درخواست از سازمان انرژی اتمی برای بازدید از ایران و وامنش ایران
بخش دوم : با رضا علیجانی پیرامون کابینه دوم روحانی و دیدار با خامنه ای

Pouyesh – 08-27-17 – پویش – Andisheh TV
VIMEO.C
Share