گفتگوی رضا گوهرزاد و رضا علوی پیرامون کابینه جدید روحانی / آشوب سفید پوستان برتری طلب نژاد پرست

https://vimeo.com/229482202
گفتگوی رضا گوهرزاد و رضا علوی پیرامون کابینه جدید روحانی / آشوب سفید پوستان برتری طلب نژاد پرست در ویرجینیا / بحران و تهدید اتمی آمریکا و کره شمالی علیه یکدیگر / آینده عراق و سوریه : حشدالشعبی تلاش برای پرکردن جای خالی داعش
Reza Alavi رضا علوی

Share