بهروز ستوده

روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه.

 

Share