گفتگوی رضا گوهرزا با مهرداد درویش پور درباره انقلاب اسلامی، تهدیدات ترامپ و فراخوان اشتی ملی خاتمی

Share