احمد تقوائی

دلائل شکست کلینتون و روند نا کا می دموکرات ها

170105_2
نتایج  انتخابات آمریکا  در ایندوره  نه تنها منجر به ورود ترامپ به کاخ سفید  گردید ، بلکه اکثریت مجلس سنا و نمایندگان را به جمهوری خواهان سپرد و به موازات آن این امکان را فراهم  کرد که  جمهوری خواهان به توانند  اکثریت دیوان عالی را نیز در چهار سال آینده  به تسخیر در آورند. این تغیرات اساسی در آمریکا  و تحولات یکساله  گذشته اروپا ( از جمله بریکس ، انتخابات فرانسه )  هرکدام و مجموعا  جلوه ای  از  روندهای واحدی هستند  که توجه به آنان برای  فهم آرایش نیروها و  رقابت های سیاسی و اقتصادی  در یک دهه آینده  در جهان و از جمله درخاورمیانه از اهمیت ویژه ای بر خوردار اند .
پیروزی ترامپ  از این منظر اهمیت تاریخی یافته است که توانست  نه تنها حزب دمکرات بلکه شاخص ترین   رهبران حزب  جمهوری خواه آمریکا   را نیز شکست دهد. به عبارت دیگر  اگر به توان از واژه “طبقه سیاسی ” برای توصیف رهبران احزاب در شبکه حاکمیت سود جست ، میتوان انتخابات  را شکست نیروهای دانست که  مدیریت  نظام حاکمیت آمریکا  را برای سالها در انحصار خود داشتند . من در اینجا درباره شکست رهبران حزب جمهوری  خواه که  در طی سی سال مانند  ” جگر زلیخا تکه پاره شده ”  نمی پردازم . در این یادداشت توجه من به دلائل شکست حزب دمکرات  است . شکستی که اگر به روندها ی  چند سال گذشته توجه می شد ،  قابل پیش بینی بود .


شکست  پی در پی  هفت ساله  دمکرات ها  در انتخابات  ایالتی آمریکا

در بازار سهام  و قرضه  ” نظریه (  ( Trend is your Friend – ” روند دوست شماست ”  یک نظریه  پذیرفته شده ایست  و بسیاری از  مدیران  صندوقهای  مالی از آن برای تنظیم  زمان های ورود و خروج به بازارها ی سهام ، اوراق قرضه و ارز  بهره می جویند . این نظریه در سیاست  نیز کاربرد خود را دارد و میتواند به ما در فهم نتایج  و علل  شکل گیری  حوادث سیاسی یاری رساند . البته باید توجه داشت که هر مدلی  محدودیت های خود را دارد  و در سیاست وقایع کوچک به راحتی میتوانند تاثیرات مهم برجای گزارند.

الف :هشت سال پیش هنگامیکه اوبا به کاخ سفید وارد شد ،  دمکرات ها  32 فراماندرای   ایالات آمریکا و  جمهوری خواهان  فرمانداری  18  ایالات آمریکا را  در تصاحب خود داشتند . در طی  شش سال گذشته  این معادله به تدریج  معکوس گردید و امروزه   جمهوری خواهان فرمانداری  31  ایالت و دمکرات ها تنها  فرامانداری 18  ایالت را در اختیار خود دارند. به عبارت  دقیقتر  در فاصله  شش ساله گذشته  رای دهندگان  آمریکا  به تدریج ،   چهارده  فرمانداری  ایالات آمریکا را  از دمکرات ها پس گرفتند و به جمهوری خواهان سپردند . این تغیرات اساسی  به ترامپ  و خانم کلینتون مربوط نیست بلکه جلوه نوعی زدگی از سیاست هائی است که دمکرات ها در هشت سال  گذشته ترویج کرده و به اجرا نهادند.


ب: در همین فاصله  دمکرات ها رقمی میان   نه صد  تا هزار کرسی های قانون گزاری را در مجالس ایالتی از دست دادند  و به این دلیل  جمهوری خواهان توانستند  31 مجلس  قانون گذاری ایالتی و  سی وشش  مجالس  سنای ایالتی را در دست گیرند  و  سهم دمکرات ها را به   هفده  مجلس نمایندگی  و دوازده  مجالس سنای  ایالتی کاهش دهند .  در طی   همین سالها  مردم در ایالات مختلف  4212  جمهوری خواه  و 3142  دمکرات را وارد مجالس قانون گذاری  آمریکا  کردند. این آمار ها سخن از روندی دارد که جامعه آمریکا از منظر سیاسی  و رقابت های حزبی  در شش سال گذشته طی کرده است : روند کاهش تدریجی نفوذ حزب دمکرات  در شهرها و ایالات . از اینرو چنانچه به روندهای واقعی توجه شود  میتوان نتیجه گرفت که  بر بستر و در ادامه  توسعه روندهای  شش سال گذشته  هر کس دیگری از سوی دمکرات ها  نامزد حزب می گردید، شاید سرنوشت  بهتری از خانم  کلینتون نصیبش نمی شد .
در مورد  دلائل پیروزی آقای ترامپ  دو  نظریه  در میان هواداران خانم کلینتون و حزب دمکرات  رایج شده است  :  1- علل شکست خانم کلینتون زن بودنش بود. 2-  آقای اوباما  و سندرز معتقدند   که اگر آنان به جای خانم کلینتون نامزد حزب دمکرات بودند  در رقابت با ترامپ پیروزی می گردیدند .
این گفته ها تا  زمانیکه با بررسی دقیق آمار و ارقام  به اثبات نرسیده باشند  صرفا  یک  فرضیه  یا یک نظریه  است و به  قول  آمریکائی ها  opinion without data is just opinion )   )


170105
دلائل شکست  دمکرات ها  

به نظرم می رسد که  نکات زیر  بتوانند جنبه هائی  از  شکست  خانم کلینتون را توضیح دهند :

الف : در هشت  ساله گذشته سیاست های دمکراتها  و دولت اوباما سبب گردیدند ،  که  حجم بزرگی از ثروت های  قشرهای پائین و  میانی جامعه یا به قول آمریکائی ها طبقه متوسط  به اقشار مرفه جامعه منتقل گردد .
انتقالی که در تاریخ از لحاظ حجم بی سابقه بوده است و تنها با دوران سالهای 1928- تا 1934  قابل قیاس است . مسلما بحث بر سر نیت  سیاست گزار نیست بلکه بحث  بر سر نتایج  واقعی  ان بر زندگی مردم  و عکس العمل آنان است .
در دوران بحران 2008  نزدیک به هفت تا هشت ملیون خانواده ، منازل خود را از دست دادند و به مستاجر تبدیل شدند . این ثروت های از دست رفته کجا رفتند :
این انتقال ثروت  محصول سه  عامل بوده است : نخست : بحران مستغلات در  سال  2008 ، دوم : به اجرا نهاده شدن سیاست سخت گیرانه  برای شرائط وام دهی  بانک ها  به طبقات متوسط ،  سوم پائین بردن شدید بهره های بانکی . پائین نگاه داشتن نرخ  موجب گردید که  امکانات گسترده ای در اختیار اقشار بالای جامعه  ( یا به قول معرف  ده درصدی های ) قرار گیرد  و  اقلیتی به با حداقل ریسک ، اکثریت املاک حراج شده را به  چنگ آورند.
” تصرف مستغلات  توسط بانک ها  اساسا به  سرمایه گذاران بزرگ  برای تبدیل آن مستغلات  به مساکن اجاره ای  منتقل گردید . و ” ما شاهد پیدایش تعداد زیادی فاند های بزرگ خصوصی برای ” ورود  به  این عرصه از فعالیت های اقتصادی  شدیم . تصرف آن مستغلات  و تبدیل انان به منازل اجاره ای شدیم  (بتوم کویست  – – اقتصادان موسسه  ” ریلتی تراک )  ”  . * 1
فرانک نوت هافت  اقتصاد دان موسسه  کورلاجیک  نوشت :  در سال 2006  تعداد  خانه ها   ( این رقم شامل آپارتمان ها  و کاندوها نیست )  اجاره ای در بازار     نوه  میلیون  بود  در فاصله هفت سال  3 میلیون به آن رقم افزوده شد . در نتیجه تعداد منازل  که برای فروش دربازار به شدت کاهش یافت . ( همانجا )


تصرف گسترده  مساکن توسط فاندهای بزرگ سبب افزایش قیمت منازل و رشد بی سابقه اجاره ها گردید  و نتیجه آنکه  درصد مردمی که صاحبان منازل  خود در آمریکا بودند   از 69 درصد به 62  درصد تنزل کرد . این رقم نزدیک به رقم  سال 1960 امریکاست . چنانچه این رقم  با تعداد جوانانی که تا سنین  سی و اند سالگی  (به دلیل  افزایش بی سابقه قیمت مستغلات و اجاره ها  و افزایش وام های کمرشکن دانشجوئی  ) مجبورند با خانوادها زندگی کنند،  جمع گردد ، آمار مالکیت شکل غم انگیز تری به خود می گیرد.


به دلیل  افزایش اجاره  منازل امروز در کالیفرنیای دمکرات از هر 10 نفر  دانشجوئی که در کالج های دولتی کالیفرنیا مشغول به تحصیل  هستند ،   یکنفر  از آنان یعنی رقمی نزدیک  به  46000 نفر بی خانمان ,و در چادرها و ماشین ها  می خوابند.  بنا به گزارش  واشنگتن پست  میزان دانش آموزان بی خانمان در سال 2014  به بیش از یک  ملیون و سیصد هزار نفر رسید.  *2
پ:  بزرگترین اتحادیه کارگری آمریکا – AFL-CIO – ( اتحادیه ) با داشتن  12 میلیون عضو  در طی سالیان گذشته پس از  دوره  ریاست جمهوری آقای  ریگان،   یکی از مهم ترین  و متشکل ترین پشتیبانان  حزب دمکرات به حساب آمده است  و نقش نسبتا تعیین کننده ای را  در پیروزی اوباما در چند ایالت مهم  صنعتی آمریکا ( فیلادلفیا ، ویسکانسین،  اوهایو و میشیگان )  ایفا  کرد . گرچه  مهم ترین پایگاه  ان اتحادیه در چهار ایالت یاد  شده  است ،  لیکن جایگاه و  اهمیت آنان در انتخابات  تنها به  آن ایالات  محدود نمی گردد. این اتحادیه در انتخاب های پیشین  نشان داده است که قادر است  بیش از 250  تا 300 هزار کمیته های محلی را  برای تبلیغات به سود نامزدهای انتخاباتی  خود  در سراسر آمریکا تشکیل دهد .  فعالیت های انان  در چهار ایالات یاد شده سبب گردید که اوباما با بالاترین در صد ها  در تاریخ  سی سال گدشته برنده انتخابات  آن ایالات گردد .
در سال 2008  در مقیاس کشوری  اوباما  در میان خانوادهای که عضو اتحادیه ها بودند  64  درصد و  رقیب  او مک کین 36  درصد آرا را کسب کردند .
.در  انتخابات سال  2012  آقای اوباما  با اختلاف 18  در صد  برنده آرای  گروهی شد که به خانوادهای اعضای اتحادیه ها معروفند .  در اوهایو  اوباما توانست با تفاوت بیست و سه  درصد  رقیب خود   آقای رامنی را شکست دهد و این تفاوت  در ایالت میشیگان به سی و سه  درصد   رسید .  آیا این عادلانه است که گروهی از مردمی که  در انتخابات سالهای 2008 و 2012  به اوباما رای دادند و در این دوره  به خانم کلینتون رای ندادند ، نژاد پرست خواند .
یکی از علل  شکست خانم کلینتون در چهار ایالت یاد شده  شکافی بود  ،   که  میان  حکومت دمکرات های و اتحادیه از  هفت سال پیش  پدیدار شد  و به تدریج عمیق تر گردید.  ( در اینجا موضوع بر سر حق با چه کسی بوده است . زیرا جدل های درون جامعه بشری  صرقا  بر سر حق و ناحق نیست بلکه در برخی از موارد محصول  تضاد میان حقوق برابرند . )

نخستین شکاف میان اتحادیه  و دولت اوباما  در سال 2009  شکل گرفت  . پیشنهاد  اتحادیه برای  تغییر قوانین ورشکستگی به گونه ای  که مالکیت  منازل کارگران از  ورشکستگی   معاف شوند ( مانند قانون ورشکستگی در فلوریدا ) ، با مخالفت شدید تیم اقتصادی دولت اوباما روبرو  می گردد . دور دوم اختلاف  میان اتحادیه  با  اوباما  به گرد  موضوع تی – پی – پی گره خورد  . همراهی خانم  و آقای کلینتون  با قرار داد   تی – پی – پی  به اعتراض  اعضای اتحادیه  انجامید  و آنان خانم کلینتون را تهدید  کردند که چنانچه بر مواضع خود نسبت به تی -پی – پی  پافشاری کند ، اتحادیه از خانم  کلینتون در انتخابات عمومی پشتیبانی نخواهد  کرد. در عکس العمل  اولیه به این تهدید ، کمپین خانم کلینتون مقالات گوناگونی را  در نقد رهبران اتحادیه منتشر کرد که منجر  به اعتراض بسیاری از اعضای اتحادیه شد .  خطر از دست دادن آرای اعضا اتحادیه   بلاخره  خانم کلینتون را مجبور کرد  به یکباره  موضع  پیشین خود را تغیر دهد و   فرصت طلبانه اعلان کند که طرفدار قرار داد  تی – پی – پی نبوده و  سیاستش تفاوتی با سندرز ندارد .  آقای مک الیف  یکی از متحدین کلینتون با عصبانیت اعلان کرد که خانم کلینتون پشتک زده و  نظر خانم کلینتون نظر رسمی حزب دمکرات نیست . تلاش اتحادیه برای گنجاندن مخالفت با تی – پی -پی  در  آخرین کنگره نیز راه به جائی نبرد . مواضع دو پهلوی خانم کلینتون و مخالفت کنگره حزب دمکرات  در رد قرار داد تی -پی -پی  زمینه ساز فاجعه ای گردید که ما در انتخابات شاهدش بودیم .  نظر سنجی های انتخابات نشان داد  که  تفاوت میان ترامپ و خانم کلینتون  در میان اتحادیه به هشت درصد تنزل یافت . درصدی که شکست خانم کلینتون را  در چهار ایالت کلیدی  تضمین  می کرد . ( این رقم پائین ترین رای اتحادیه  به دمکرات  پس از  سال 1984 به حساب می آید .
این گفته آقای ریچارد ترومکا ،  رئیس اتحادیه  ، چهار ساعت پس از اعلان نتیجه انتخابات بسیار معنی دارد است .  او گفت : در این انتخابات  ” رای دهندگان  در محکومیت  سیاست رایج ” سخن گفتند . تمام  کسانیکه  با موضوعات انتخابات آشنا هستند این نکته را می پذیرند که کسیکه در چهار ایالت  یاد شده شکست خورد  ، انتخابات سراسری را خواهد باخت .

ت- در دوره آقای ریگان آمریکا در یک جنگ  ، در دوره بوش پدر ، آمریکا در دو جنگ ، در دوره کلینتون در یک جنگ ، در دوره بوش دوم در دو جنگ و در دوره اوباما در پنج  جنگ ( افغانستان ، یمن ، عراق ، سوریه ، لیبی  و.. ) به اشکال گوناگونی  در گیر بوده است .
علاوه بر آن  استراتژی نظامی دولت اوباما مبنی عدم استفاده از نیروهای زمینی و تکیه بر  نیروی هوائی  به طولانی تر گشتن جنگ ها دامن زده و خسارات انسانی بیشتری را به بار آورده است . تجربه سوریه  ، لیبی و عراق  بر چنان سیاست خط بطلان می کشند .
این استراتژی سبب گردید که جنگ آمریکا در عراق و افغانستان نزدیک به 16 سال ادامه یابد و حتی امروز نیز نمیتوان پایانی برای آنان در نظر گرفت .  بسیاری مخارج درگیری های نظامی آمریکا را از سال  2001 تاکنون نزدیک به پنچ ترلیون  دلار تخمین زده اند  و با این همه  در افق  مناسبات بین المللی  و افکار عمومی مردم آمریکا پایانی امید آفرینی برای این اوضاع  نابسامان پدیدار نگشته است . به همین خاطر نیز  مردم آمریکا از جنگ خسته و گریز آنند و به همین خاطر نیز  به  سینه ” جنگ طلبان دمکرات و جمهور خواه ”   و شاخص ترین شخصیت های آنان خانم کلینتون و   آقای  لنزی گرام  دست رد زدند.


د- دوره اوباما را میتوان سقوط تدریجی نفوذ دولت آمریکا در خاورمیانه و آسیا دانست . سالها پیش در مقاله ای تحت عنوان ” پایان نظام تک قطبی جهانی ”  به  طور مفصلی  به  اجتناب ناپذیری این روند اشاره کردم  لیکن متاسفانه  دولت اوباما  به دلائل گوناگونی قادر نگردید که با در نظر گرفتن چنان روندی اثرات منفی آنرا بر امنیت ملی آمریکا محدود سازد . بدتر آنکه  با اتخاد سیاست های نا بخردانه  بویژه در عراق ، سوریه ، لیبی و  پشتیبانی شتابزده از کودتای اوکراین و سیاست های پرتناقض  در منطقه ، امنیت آمریکا را به شدت مورد تهدید قرار داد. در طی چهار سال گذشته نه تنها مناسبات چین و آمریکا ، آمریکا و روسیه  به شدت تیره گردید  ، بلکه   به همراه آن  آمریکا  بسیاری از متحدین پیشین  خود را از دست داد. چهار متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه  در نیم قرن گذشته  ( اسرائیل ، عربستان ، مصر ، ترکیه ) در صفوف مخالفین دولت اوباما قرار گرفتند.  در سال گذشته حتی کشوری مانند فیلیپین  که از نزدیک ترین هم پیما نان  آمریکا پس از جنگ دوم  در جهان بوده است ٍ،  بر علیه دولت اوباما با چین همراه گردید . در حالیکه هم اکنون آمریکا یکی از مهم ترین پشتیبان دولت عراق به حساب می آید ، هیچ تضمینی وجود ندارد که با شکست داعش دولت  عراق هم چنان در میان هم پیما نان آمریکا باقی ماند.  در این جا باید تاکید کنم که تضعیف شدن آمریکا به سود مردم جهان نبوده و آرزوی من هم نیست . بلکه موضوع بحث این است که به همان شکل که گذر از نظام دو قطبی به جهان تک قطبی ساختار حکومت و دولت  شوروی را نزدیک به ده سال  در بحران سیاسی و اقتصادی عمیقی فرو برد .،  تصور اینکه  گذر از نظام چند قطبی  به نظام  تک قطبی اثرات خرد کننده ای  بر توزیع نظام قدرت در جهان  بر جای  نگذرد  و موجبات بحران های سیاسی نگردد غیر قابل تصور است . اجتناب ناپذیری  بحران کنونی  در آمریکا  و اروپا که بر بستر آن ترامپ  در آمریکا و بسیاری از احزاب راست اروپا شریک در حاکمیت گردیدند یکی از جلوه های  چنین امری است .

==================================================

این یادداشت از مقالات زیر بهره برده است .

1-      Subject : union household – voter participation
Gallop  for 2000 till 2012

http://www.gallup.com/poll/ 139880/election-polls- presidential-vote-groups.aspx

[http://content.gallup.com/ origin/gallupinc/GallupSpaces/ Production/Cms/WWWV7REPORTS/ w0f2uvucteiybhb9equnxg.jpg]<ht tp://www.gallup.com/poll/ 139880/election-polls- presidential-vote-groups.aspx>

Election Polls — Presidential Vote by Groups | Gallup …<http://www.gallup.com/ poll/139880/election-polls- presidential-vote-groups.aspx>
www.gallup.com
President-elect Donald Trump faces the challenges of figuring out the proper role of government, making government work more efficiently and dealing with the people’s …2-      Home less student  2007- 2015
https://www.washingtonpost. com/local/education/number-of- us-homeless-students-has- doubled-since-before-the- recession/2015/09/14/0c1fadb6- 58c2-11e5-8bb1-b488d231bba2_ story.html?tid=a_inl&utm_term= .2b6ca173ff14
[https://img.washingtonpost. com/rf/image_1484w/2010-2019/ WashingtonPost/2015/09/14/ Education/Images/486091524- 503.jpg]<https://www. washingtonpost.com/local/ education/number-of-us- homeless-students-has-doubled- since-before-the-recession/ 2015/09/14/0c1fadb6-58c2-11e5- 8bb1-b488d231bba2_story.html? tid=a_inl&utm_term=. 2b6ca173ff14>

Number of homeless students in U.S. has doubled since before the recession<https://www. washingtonpost.com/local/ education/number-of-us- homeless-students-has-doubled- since-before-the-recession/ 2015/09/14/0c1fadb6-58c2-11e5- 8bb1-b488d231bba2_story.html? tid=a_inl&utm_term=. 2b6ca173ff14>
www.washingtonpost.com
According to federal data, 1.36 million children were homeless during the 2013-2014 school year.3-  Homeownership Rate in the U.S. Drops to Lowest Since 1965

https://www.bloomberg.com/ news/articles/2016-07-28/ homeownership-rate-in-the-u-s- tumbles-to-the-lowest-since- 1965

[https://www.bloomberg.com/ javelin/public/images/play- 076012604d.svg]<https://www. bloomberg.com/news/articles/ 2016-07-28/homeownership-rate- in-the-u-s-tumbles-to-the- lowest-since-1965>

Homeownership Rate in the U.S. Drops to Lowest Since 1965<https://www.bloomberg. com/news/articles/2016-07-28/ homeownership-rate-in-the-u-s- tumbles-to-the-lowest-since- 1965>
www.bloomberg.com
Rising prices putting purchases out of reach for many renters The U.S. homeownership rate fell to the lowest in more than 50 years as rising prices put …
4-     94,609,000 Not in Labor Force; Participation Rate Drops to 62.8%
http://www.cnsnews.com/news/ article/susan-jones/americans- not-labor-force-participation- rate-risesdrops
[https://cdn.cnsnews.com/jobs- seekers2.jpg]<http://www. cnsnews.com/news/article/ susan-jones/americans-not- labor-force-participation- rate-risesdrops>

94,609,000 Not in Labor Force; Participation Rate Drops to …<http://www.cnsnews.com/ news/article/susan-jones/ americans-not-labor-force- participation-rate-risesdrops>
www.cnsnews.com
When President Obama took office in January 2009, 80,529,000 Americans were not in the labor force, and that number has steadily risen during his two terms to its …

5-     Historical real estate foreclosure  activity  2006-2014
http://www.realtytrac.com/ images/reportimages/ foreclosure_activity_ historical_2014.png

[http://www.realtytrac.com/ images/reportimages/ foreclosure_activity_ historical_2014.png]

6-   What happened to all those foreclosed homes?
http://www.marketplace.org/ 2016/03/08/world/what- happened-all-those-foreclosed- homes
[http://cms.marketplace.org/ sites/default/files/styles/ primary-image-400x222/public/ GettyImages-140988423.jpg? itok=iBP-t8Uw]<http://www. marketplace.org/2016/03/08/ world/what-happened-all-those- foreclosed-homes>

What happened to all those foreclosed homes? – Marketplace<http://www. marketplace.org/2016/03/08/ world/what-happened-all-those- foreclosed-homes>
www.marketplace.org
Back in 2004, when the housing market was on fire, home ownership rates peaked-at about 70 percent. We all know what happened next. The housing bubble burst. The …

7-      Union-Member Support for Clinton Fell From Obama in 2012, AFL-CIO Survey Shows

http://blogs.wsj.com/washwire/ 2016/11/11/union-member- support-for-clinton-fell-from- obama-in-2012-afl-cio-survey- shows/

[http://si.wsj.net/public/ resources/images/BN-GI170_ Trumka_P_20150107184759.jpg]<h ttp://blogs.wsj.com/washwire/ 2016/11/11/union-member- support-for-clinton-fell-from- obama-in-2012-afl-cio-survey- shows/>

Union-Member Support for Clinton Fell From Obama in 2012 …<http://blogs.wsj.com/ washwire/2016/11/11/union- member-support-for-clinton- fell-from-obama-in-2012-afl- cio-survey-shows/>
blogs.wsj.com
Union members voted for Hillary Clinton at a notably lower rate than they did for President Barack Obama four years ago, according to union-group surveys …


Share