انجمن جمهوری خواهی واشنگتن

از حق آزادی نرگس محمدی و دیگر محبوسان آزاده دفاع کنیم

161027
یکی از غریبانه ترین مفاهیم دهه های متمادی و متوالی در کشورمان ایران، حقوق بشر بوده است. حتی نظام جمهوری اسلامی ایران که حقوق بشر را تحت عنوان جعلی حقوق بشر اسلامی در هر فرصتی منکوب و لگدمال کرده است هم داعیه دار دفاع از آن است و در نهادهای بین المللی به دنبال جایگاهی ویژه برای خود می گردد. نباید فراموش کرد که مواجهه ناقص و نادرست نهادهای بین المللی با حقوق بشر، نظام های ناقض آن را به درجه ای از گستاخی رسانده است که با نقض آشکار و قلب ماهیت این مفهوم، خود را ناظر آن در جهان می خواهند.

نرگس محمدی به عنوان یکی از مدافعان رعایت حقوق بشر در ایران، به جرم دفاع از ارزش های انسانی و مقابله با نقض آن به حبس 16 ساله محکوم شده است. محکومیت نرگس محمدی در واقع محکومیت هر کنشی است که نشانی از ارزش های انسانی داشته باشد. وی که پیش از این بارها از سوی نظام اسلامی متحمل رنج فراوان شده است، حاضر نشد شرافت انسانی اش در روایت صادقانه از حقوق بشر را به متاع ناچیز تحریف ارزش های انسانی تاخت بزند. در نظامی که با رگ و ریشه و ساقه و پی، دزدی، دروغ، اختلاس و فساد را به نمایش می گذارد و با دعوت به سکوتی گورستانی از هر شعله آگاه بخش هراسی عمیق در دل دارد، بدیهی است که نرگس ها به زنجیر کشیده شوند تا فریادهای شرافت و انسانیت پشت دیوارهای ستم خاموش شوند.

درغیاب نهادهای مدنی قدرتمند و در زمانه ای که گلوی هر آزاده زیر خنجر عوامل استبداد دینی و متحدان گوناگون است، “دشواری وظیفه” باشیم و با برآوردن صدای اعتراض به این حکم ناروا، جریانی بسازیم پرخروش که لرزه بر اندام هراسناک دروغگویان بیاندازد و قوت قلب نرگس ها باشد. هرچند غبار ناراستی چنان بر جبین نظام جمهوری اسلامی نشسته است که امیدی به شرم و آزرم نیست اما گذارمان “از آستانه‌ی ناگزیر، فروچکیدن قطره‌ قطرانی‌ست در نامتناهی‌ ظلمات”.

“انجمن جمهوری خواهی واشنگتن” از تک تک آزاد اندیشان درخواست می کند تا سفیر سرخ اعتراض باشند و در رویارویی با شب باوران امیدوارانه به طلوع سحر در فردای ایران بیاندیشند و از حق آزادی نرگس محمدی و دیگر محبوسان آزاده دفاع کنند.

Share