انجمن همبستگی با مردم ایران – دالاس

150613برای ثبت نام و شرکت در برنامه های وبیناری
انجمن همبستگی با مردم ایران – دالاس
از لینک زیر استفاده نمایید تا دعوتنامه و لینک ورود به نشست برایتان ارسال گردد.

https://attendee.gotowebinar.com/register/347722020909559042

لینک دعوتنامه در روز و ساعت تشکیل جلسه برای ورود به نشست باید مورد استفاده قرار گیرد.

Share