بررسی نتایج تفاهم هسته ای و تاثیر آن بر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و منطقه

150405_2
نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران

موضوع: بررسی نتایج تفاهم هسته ای و تاثیر آن بر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و منطقه

سخن رانان : بهروز بیات – امیر حسین گنج بخش – حمید شیرازی

پرسش و پاسخ

تاریخ: یکشنبه ۱۹ آپریل ۲۰۱۵

زمان: دو تا چهاربعد از ظهر به وقت شرق امریکا ؛ هشت تا ده شب به وقت اروپای مرکزی ؛ ده و نیم شب به وقت تهران

مکان : اتاق پالتاک
UNION OF SECULAR REPUBLIC IN IRAN

Share