نشست پالتاکی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران

140525_3
موضوع: چرا انقلاب بهمن توان گذار به نظامی دمکراتیک را نداشت ؟

سخن رانان : منصور فرهنگ – علی مزروعی – و با حضور مهمانی از ایران
پرسش و پاسخ

تاریخ: یکشنبه ٢۲ فوریه ۲۰۱۵

زمان: دوازده تا دو ونیم بعد از ظهر به وقت شرق امریکا ؛ شش تا هشت و نیم شب به وقت اروپای مرکزی ؛ هشت و نیم شب به وقت تهران

مکان : اتاق پالتاک UNION OF SECULAR REPUBLIC IN IRAN

Share