Warning: assert(): Assertion failed in /homepages/7/d434676828/htdocs/app434929656/wp-content/themes/iranma/content-single.php on line 1

موانع استقرار دموکراسی، چالش ها و چشم اندازها

141104
پیش به سوی همبستگی برای استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی در ایرا ن
گفتمانی با حضور : منصور اصانلو
و شرکت مجازی : الهه امآنی – راحله طار انی و بهمن امینی

موانع استقرار دموکراسی، چالش ها و چشم اندازها
با نوای موسیقی کامران تندر و پیام های رسیده

زمان: یکشنبه 11 ژانویه 2015
ساعت 13:30 تا 16:00 به وقت محلی – دالاس(20:30به وقت مرکزی اروپا)

Davis Library
7501-B Independence Park Way
Plano, TX 75025
150102
برای شرکت مجازی در این برنامه و اطلاعات بیشتر به سایت Iranma.org مراجعه نمایید.
====================

اولین وبینار سراسری در سال 2015 در روز یکشنبه 11 ژانویه
در راستای:
استقرار دموکراسی و نظامی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
حمایت و شرکت فعالتر در مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران
شرکت فعال در کمپین آغاز شده توسط جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران
و همچنین در راستای گسترش و انسجام ارتباطات کنشگران برون و درون کشور

از عزیزانی که مایل به شرکت و یا پخش این وبینار در انجمن و یا نهاد محلی خود هستند دعوت میشود که برای شرکت مجازی در این برنامه از طریق لینک زیر قبلا ثبت نام نموده تا پس از آن، متعاقبا لینک ورود به تالار مجازی برایشان ارسال شود.

https://global.gotowebinar.com/register/142756139

همبستگی با مردم ایران – دالاس

Share

Warning: assert(): Assertion failed in /homepages/7/d434676828/htdocs/app434929656/wp-content/themes/iranma/comments.php on line 1