بیست و ششمین سالگرد کشتار جانباختگان تابستان 67

140822.سکوت در برابر این فاجعه ملی با افشاگریهای من و تو شکسته خواهد شد
بیست و شش سال از قتل عام تابستان ٦٧, از این جنایت هولناک علیه بشریت و زیر پوشش حکومت جمهوری
اسلامی در ایران می گذرد. کشتار دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در دهه ٦٠ و تابستان ٦٧ که حتی بدون
هیات منصفه و دسترسی به وکیل, محاکمه و مخفیانه به جوخه های اعدام سپرده شدند، جنایتی که به قصد نابودی
گروهی مخالفان و دگر اندیشان به بدترین و غیرانسانی ترین شکل انجام شد.

برای جلوگیری از فراموشی این فاجعه ملی و تکرار این جنایات, ما حامیان مادران پارک لاله ایران در شهر
دورتموند آلمان, باری دیگر به یاد همه قربانیان راه آزادی در ٣٥ سال گذشته و جان باختگان تابستان ٦٧, به
همراه جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران در کلن, گرد هم خواهیم آمد و خاطره همه عاشقان آزادی را
گرامی خواهیم داشت .

ما حامیان مادران پارک لاله ایران – دورتموند, ضمن محکوم کردن تمام جنایات حکومت جمهوری اسلامی
در ٣٥ سال گذشته در ایران, با تاکید بر سه خواسته مادران پارک لاله ایران: لغو مجازات اعدام و کشتار
انسانها به هر شکلی, آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی, محاکمه عادلانه و
علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت اسلامی از ابتدای تشکیل آن, تا
بر قراری عدالت اجتمایی, رساندن صدای دادخواهی مادران و خانواده های آسیب دیده را به جهانیان,
جوامع حقوقی و بین المللی وظیفه اصلی خود می دانیم.

دادخواهیم این بیداد را
حامیان مادران پارک لاله ایران – دورتموند

شنبه ٣٠ آگوست ٢٠١٤ ساعت ١٦ بعد از ظهر
پل دویتز. هوی مارکت – کلن

http://madaransolhdortmund.blogspot.de/2014/08/blog-post_21.html

Share