همگرایی جمهوری خواهان و تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران

iranma_0524_7

iranma_0524_7


نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

موضوع: درباره گردهمایی پنجم جمهوری خواهان دمکرات و لائیک، همگرایی جمهوری خواهان و تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران

سخنران: مهرداد درویش پور از اعضای موسس جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

تاریخ: یکشنبه ٢٦ می ٢٠١٣

زمان: دو تا چهار بعد از ظهر به وقت شرق امریکا؛ هشت تا ده شب به وقت اروپای مرکزی؛

ده و نیم شب تا دوازده و نیم به وقت تهران

مکان –اتاق پالتاک Secular Democracy for Iran 2

Share