اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران ـ شاخه تورنتو

هفده می روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی و ترنس ستیزی

در دو دهه ی اخیر گفتمان حقوق بشر به گفتمان غالب بسیاری از کنشگران سیاسی اجتماعی ایران برای طرح مطالبات دمکراسی

iranma_0517

iranma_0517

خواهانه و عدالت طلبانه تبدیل شده است.
فقدان نگرش های مبتنی بر استانداردهای حقوق بشری نسبت به وضعیت نگران کننده ی اعضای جامعه ی همجنسگرایان و ترنس های ایرانی، گواه بر این است که هنوز تلاش های بسیاری لازم است تا زبان حقوق بشر از سطح شعار فراتر رود و از نظر محتوا توسعه و تعمیق پیدا کند.
بسیاری از کنشگران سیاسی ـ اجتماعی ایرانی، پرداختن به حقوق بشر همجنسگرایان و ترنس ها را به زمان برقراری دمکراسی موکول می کنند. این در حالی است که منع تبعیض علیه همجنسگرایان و ترنس ها و برخورداری از کلیه حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از بدنه ی قوانین بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
در این راستا، اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران ـ شاخه تورنتو بر این باور است که احترام و رعایت این حقوق به جنبش دمکراسی خواهی ایران گره خورده است و رفع تبعیض و خشونت علیه همجنسگرایان و ترنس ها به کوشش مستمر و همه جانبه وکلا، حقوقدانان، پزشکان، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران سیاسی ـ اجتماعی در سطوح مختلف دولت، جامعه و خانواده نیازمند است.
اقدامات زیر، گام های اولیه جهت تأمین زیست محیط انسانی برای جامعه ی همجنسگرایان و ترنس های ایرانی و بنای جامعه ای سالم مبتنی بر برابری و عدالت می باشد:
ـ لغو مجازات اعدام
ـ جرم زدایی از همجنسگرایی
ـ منع شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه غیرانسانی
ـ رفع هرگونه تبعیض براساس گرایش جنسی و هویت جنسی/ جنسیتی و فراهم کردن حق برخورداری برابر از اشتغال، امنیت اجتماعی و خدمات آموزشی و پزشکی
ـ حق آزادی بیان و تجمعات و شکست سکوت و انزوایی که جامعه ی همجنسگرایان و ترنس های ایرانی اسیر آن هستند.
ـ حق دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی و فرهنگی برای ارتقاء آگاهی جامعه
ـ به رسمیت شناختن تنوع های انسانی در عرصه ی جنس و جنسیت.
در سالگرد روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی و ترنس ستیزی ، امیدواریم که جامعه ایرانی در جهت رفع تبعیض علیه شهروندان همجنسگرا و ترنس، گام های مؤثر و مستمر بردارد.
اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران ـ شاخه تورنتو، به مناسبت این روز جهانی نشستی را روز یکشنبه 19 می 2013 ساعت 2:30 تا 5:30 در اتاق شماره 4 مرکز امور شهری نورت یورک واقع در 5100 خیابان یانگ برگزار خواهد کرد.
در این برنامه که با همکاری جمعی از همجنس گرایان و ترنس های جامعه ی ایرانی و با حمایت شهروند برگزار می شود، یگانه دادویی (مشاور خدمات ترانس در مرکز بهداشتی شربورن) از “هویت جنسی و ترانس فوبیا” می گوید. مهرنوش احمدی (مترجم و پژوهشگر مطالعات همجنس گرایی) درباره “همجنس گرا ستیزی درونی شده” سخنرانی می کند. ج.د. کامران (دکترای فلسفه سیاسی، شاعر و نویسنده) بر “تبارشناسی هموفوبیا در ایران” تمرکز می کند. محبوبه کتیرایی (روان درمانگر) “اثرات همجنس گرا ستیزی بر سلامت روحی” را بررسی می کند و حمید پرنیان (مترجم) از “همجنس گرا دوستی و تاثیرات آن” می گوید.
اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران – شاخه تورنتو

Share