جنبش دموکراسی خواهی‌ و چشم انداز پیوند‌ها ، همکاریها ، و ائتلاف ها

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران برگزار میکند

iranma_p154

iranma_p154


Reserve your Webinar seat now at:

https://www3.gotomeeting.com/register/870319246

جنبش دموکراسی خواهی‌ و چشم انداز پیوند‌ها ، همکاریها ، و ائتلاف ها
: آغاز گران گفتار:

ارسلان کهنمویی ، بهروز ستوده ، رضا بد‌یعی ، هوتن رضایی,حمید کوثری

Date: Saturday, February 16, 2013
Time: 3:00 PM -6:00 PM ET

Share