نامه مهرانگیز کار خطاب به کانون وکلای دادگستری تهران

icbar
هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری تهران
به استحضار می رساند که یک وکیل شریف دادگستری دارد در زندان نابود می شود. اگر اسم ایشان یادتان نیست، به یادتان می اورم. نامش عبدالفتاح سلطانی است. نه دزدی کرده، نه جاسوسی. همه تان می دانید. بدون ارتکاب جرم سالهاست زندانی است. لطفا فعالیت هایی را که برای رهایی او انجام داده اید و در جای یک نهاد صنفی از عضو خود و حقوق پایمال شده اش دفاع کرده اید برای مردمی که به شرافت و شجاعت اخلاقی و حرفه ای این رادمرد سوگند یاد می کنند شرح دهید. به هر دلیل که نمی توانید از حقوق صنفی اعضای ستمدیده کانون وکلا دفاع کنید، دلیل خود را روشن با مردم در میان بگذارید.
مهرانگیز کار
وکیل دادگستری در تبعید
مهرماه ۱۳۹۶
Mehrangiz Kar
هریک از ایرانیان که باور دارند یک نهاد صنفی مانند کانون وکلای دادگستری موظف است از حقوق انسانی و صنفی این رادمرد شریف دفاع کند، لطفا موجبات نشر و بازنشر این نامه را فراهم سازند. لازم است صداها برای رهایی او هماهنگ بشود. عبدالفتاح سلطانی در شرایط بسیار نامطلوبی است.
Share