یکشنبه 13 ژانويه – نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران
نگاهی به پروژه های همکاری، ائتلاف و وحدت نيروهای جمهوری خواه خارج از کشور
سخنران: حميد کوثری
تاریخ: یکشنبه 13 ژانويه 2013
زمان: شرق امریکا: ۲ تا ۴ بعد از ظهر؛ اروپای مرکزی: ۸ تا ۱۰ شب ، تهران: ده و نیم شب تا دوازده و نیم

Room: Secular Democracy for Iran 2

Share