151118_4پاریس، تجربه‌ای سخت

ناصر کاخساز

صدام، عامل یا taeter بود. اما قربانی خشونتی شد که ارتشی مهاجم با او کرد. ابو غُریب، حلول این نماد، این کنش نمادین، در اندام پایینیِ ساختار تجاوز به کشور دیگر بود. تحقیر خشن صدام به هنگام دستگیری و بعد … Continue reading

151118_2پاریس، تروریسم و سمبولیسم

علی امیری

حملات تروریستی شب 13 نوامبر در پاریس، در کنار دقت و برنامه‌ریزی آن، که خواه و ناخواه از ظهور شکل تازه ای از خشونت پرده بر می دارد، واجد بعد نمادین و سبمولیک، نیز است. حتی اگر تروریست ها به … Continue reading

140307رویاهای خطرناک خامنه ای و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن

علی کشتگر

بنابه ارقام و آمار و اظهارنظرهای تحلیل گران، اقتصاد ایران در دو سال گذشته نه فقط از رکود خارج نشده بلکه به سراشیب بحران افتاده است. کاهش شتابان تقاضا درهمه عرصه ها، ناتوانی شرکتها در بازپرداخت بدهی های بانکی و … Continue reading

151108سرمایه‌دارانه شدن حکومت اسلامی: پیشرفتی خطرآفرین

بابک مینا

نخست یک تدکر کوتاه روش‌شناسانه: در مارکسیسم غربی اصل جستجوگری (Heuristic principle) وجود دارد که معمولا آن را اینگونه خلاصه می کنند: برای شناخت کل باید اجزاء را شناخت، و برای شناخت اجزاء باید رابطه آن را با کل توضیح … Continue reading

151107_3نقش بنیادی “سیاست” در “اقتصاد” ایران

رضا علیجانی

توسعه اقتصادی در ایران زمین بدون توسعه سیاسی تصور و خیالی خام و واهی بیش نیست. توسعه اقتصادی اقتدارگرا در کشور نفتی آن هم در خاورمیانه خوابی است که هیچ گاه تعبیر نمی‌شود. مطالبه تغییر فضای سیاسی داخلی از دولت … Continue reading

151031اسلام‌گرایی اسب تروای سرمایه‌داری؟

بابک مینا

می‌دانیم که در دهه چهل و پنجاه خورشیدی، اسلام‌گرایی همچون یک ایدئولوژی ضدسرمایه‌داری و به عنوان رقیب مارکسیسم پا به عرصه سیاست و نظریه گذاشت. این ایدئولوژی و حاملان آن در انقلاب پنجاه و هفت پیروز شدند و توانستند دستگاه … Continue reading

150913_4سه سئوال پيرامون امواج بی پايان پناهجويان

مجيد سيادت

اين روزها صحنه های دلخراش از سختی ها و خطراتی که در کمين پناهجويان هستند هر روزه در صحنه تلويزيون مشاهده می شوند و انسانيت تک به تک بينندگان را به لرزه می اندازند.هزاران زن و مرد و کودک سوار … Continue reading

151024_3هیات ها و سوگواران

رضا علوی

“هیات ها “چرا به وجود آمده اند ؟ چرا خلقیات و هویت ایرانیان با پدیده “هیات “همسو یی دارد ؟ چرا “ولایت سالاری” به “مداحان ” نیازمند است ؟ هستی و چیستی “هیات ها و مداحان” در درازای تاریخ چگونه … Continue reading

151024تاریخ سازی به سیاق پان ترکیسمِ سویِتیک!

محمّدامینی

چند هفته‌ی پیش، یکی از دوستان آذربایجانی تبار من که چندماهی را برای یک پروژه‌ی دانشگاهی در باکو به سر برده بود، به ینگی دنیا بازگشت و رهآورد سفرش برای من، انبوهی کتاب و رونوشت اسناد از آرشیوهای دولتی و … Continue reading

150210مخالفان رژیم (آپوزیسیون) عدم موفقیت در چیست؟

امیرحسین لادن

چرا رژیم فقاهتی با تمام فساد، چپاولِ گسترده، خشونت، جنایت، … ، بی لیاقتی و بی کفایتی، … ، و حتی دشمنی و مقابله با فرهنگ، تمدن و زبان پارسی، هنوز بر اریکۀ قدرت قرار دارد؟ آیا پاسخ این مشکل … Continue reading