181013اعتصابات اخیر و سایه و روشن‌های اعتراضات صنفی-اجتماعی

علی افشاری

کشور در هفته‌های گذشته شاهد موجی از اعتصابات توسط نیروهای جامعه مدنی و گروه‌های اجتماعی بود. نخست کامیونداران در دوره زمانی پسا اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و به موازات تشدید بحران مزمن و کارکردی اقتصادی پرچم اعتصاب را بر … Continue reading

180519دگرگونی نهادمند و پرهیز از فروپاشی

بهروز بیات

در ناپایداری استبداد و دیکتاتوری هر کالبد زندۀ پویایی برای پایدار ماندن خود نیاز به مکانیسم‌های هدایت و تنظیم دارد که در عین پویش و جنبش هنوز در مدارِ تعادلی مطلوب باقی بماند. جامعه بشری نیز به مثابه یک ابرکالبد … Continue reading

181010تصویب CFT در مجلس و افسانه “رهبر سازش ناپذیر”

علی افشاری

ماجرای تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس دهم و مخاللفت‌های شدید امامان جمعه و اصول‌گرایان افراطی ابعاد مختلفی دارد و به نوعی حاشیه آن از متنش مهمتر به نظر می‌رسد. علی رغم تهدیدات و هیاهو‌های مخالفان، … Continue reading

180923«تروریسم»، آسیب‌پذیری حکومت و مانع بزرگ جامعه

علی افشاری

حمله مسلحانه به رژه سالانه نیروهای مسلح در شهر اهواز و جان باختن و زخمی شدن ده‌ها نفر از نیروهای نظامی و شهروندان عادی بار دیگر چهره کریه «تروریسم» را در کانون توجه ایرانیان قرار داد. معنا و مصادیق لازم … Continue reading

180331_2حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟

بهروز ستوده

برای ایرانیان که پس از چهل سال زیروبن حکومت ولایت فقیه را شناخته اند و با همه شگردها ودروغگوئی هایش آشنا هستند خیر، برای خارجیانی که هنوز به عمق دروغگوئی وریاکارکاری حکومتگران جمهوری اسلامی پی نبرده اندشاید دروحله اول این … Continue reading

180922فرشگرد یا عقب گرد برای بازگشت پهلوی ها؟

هژیر عطاری

در روزهای اخیر نامی در خبرها و شبکه های اجتماعی به گوش می خورد که خبر از ایجاد تشکل یا شبکه ای جدید در راستای براندازی جمهوری اسلامی از بدنه عمدتا متعلق به “دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران” می دهد.راستای … Continue reading

180919سوگواری و عاشورا ، هیات ها و مداحان

رضا علوی

هیات ها چرا به وجود آمده اند ؟ چرا خلقیات و هویت ایرانیان با پدیده هیات همسویی دارد ؟ چرا حکومت ولایت فقیه به مداحان نیازمند است ؟ هستی و چیستی هیات ها و مداحان وباور به سناریوی عاشورا در … Continue reading

180918زمینه ها و چشم انداز پیشرفت نژادپرستی: بررسی نمونه سوئد در انتخابات اخیر

مهرداد درویش پور

توضیح: در انتخابات اخیر سوئد که در آن 85 درصد از واجدین شرایط شرکت کردند دو بلوک ائتلاف چپ، سبز و سوسیال دمکرات (تنها با اخذ یک کرسی بیشتر) و بلوک چهار گانه احزاب راست هریک با کسب بیش از … Continue reading

170419_2نوای تازه ای در پارلمان

امیرساسان شرفی

مجلس که در واقع نماد٬ دموکراسی ومردم سالاری می باشد٬ خود به یک نهاد قدرت بدل گردیده.وعرصه ی رقابت٬ و حضور نیرو های سیاسی انچنان توسط شورای نگهبان محدود گردیده است که مجال انتخاب بهتری را به رای دهندگان نمی … Continue reading

161105فساد سیستماتیک ، استراتژی بقا

هژیر عطاری

آنچه در پی می آید نه نگاهی به آمار و نه تعریفی از فساد است بلکه تشریح روش و متدولوژی جمهوری اسلامی در گسترش مفهوم فساد به صورت سازمان یافته ، سیستماتیک و آگاهانه است در جهت تضمین بقا. در … Continue reading