190422انتصاب سلامی به فرماندهی سپاه چه پیامی با خود دارد؟

رهبر جمهوری اسلامی یک سال مانده به پایان دوره سه ساله تمدید فرماندهی محمدعلی جعفری، درخواست جابه‌جایی مسئولیت او را پذیرفته و حسین سلامی را به عنوان جانشین او انتخاب کرد. اگرچه در نگاه اول انتخاب او با تصمیم دونالد … Continue reading

190417_3تزهایی در باره چالش‌های تبعیض اتنیکی در ایران

مهرداد درویش پور

1 واژه اتنیک در سطح جهانی مفهومی دقیق و جا افتاده است که می‌توان آن را به جای قوم یا ملیت – برای پرهیز از نزاع اسکولاستیک واژه شناسانه در تعریف خود یا بازتعریف “دیگری” به کار برد. گرچه ترجمان … Continue reading

190315انقلاب پر معما!

مهرداد درویش پور

چهال سال پس از انقلاب٥٧، گفتگو درباره معمای آن انقلاب همچنان موضوع بحث است. هرچه شدت انزجار و سرخوردگی از نظام برآمده از انقلاب بالا می‌گیرد، پرسش درباره چرایی آن انقلاب و تردید در ضرورت آن و میل به برائت … Continue reading

190310فمینیزه کردن سیاست

گفتگو رضا گوهر زاد با مهرداد درویش پور

دراین گفتگو که به مناسبت روز جهانی زنان صورت گرفت، نیمی از برنامه به فمینیزه کردن سیاست اختصاص یافت که رئوس وضرورت آن در ایران را چنین برشمردم: 1 در نظامی که زن ستیزی ایدئولوژی رسمی و راهنمآی آن است، … Continue reading

171120چه شد که چنین شد؟

فاضل غیبی

روندهای اجتماعی و رویدادهای تاریخی بلای آسمانی و یا موهبت الهی نیستند. سرنوشت هر جامعه‌ای بدست افراد همان جامعه رقم می‌خورد و همانطور که پیشرفت و قدرت هر کشوری مدیون تلاش و دلیری مردمانش است، مسئولیت عقب ماندگی هر جامعه‌ای … Continue reading

180213در رد انقلاب هراسی

علی افشاری

عبور انقلاب بهمن ۵۷ از ایستگاه چهلمین سالروز باعث دور جدیدی از مباحث بر علیه اصل انقلاب شده است. این برخورد ها که انقلاب به مثابه یک رویکرد در تغییرات سیاسی را با مفهوم انقلاب به معنای خلق عالمی نو … Continue reading

180215انقلابی که حس رهبرش به ایران “هیچ” بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود.

بهروز ستوده

40 سال پیش درچنین روزهائی ایران یکپارچه درتب وتاب انقلابی بود که درروزهای اول با آهنگ آزادیخواهی وعدالت طلبی مردم ایران آغازشده بود،اما ازبد حادثه و بواسطه غفلت نسل انقلابی واحزاب وسازمانهای سیاسی آن سالها، آخوندی عبوس وسیاه دل که … Continue reading

180214مدرنیته معیوب و ظهور پدیده «خمینی»

علی افشاری

چهل ساله شدن انقلاب بار دیگر بحث پیرامون مفید یا زیان‌بار بودن آن واقعه دوران‌ساز و مقایسه بین شرایط کنونی و ایران قبل از انقلاب را در کانون توجه قرار داده است. سیر قهرایی امور و بدتر شدن شرایط کشور … Continue reading

170419_5تشکل سیاسی؛ “اَبَرشخصیتی” و”ایدئولوژی محوری”

پرویز مختاری

حقیقت این است که در صد و چند سال گذشته، یعنی همزمان با رویش جنبش مشروطه‌خواهی و انقلاب مشروطیت، تفکر تشکل یابی و فعالیت حزبی در ایران زایش یافت و بازهم این واقعیتی انکار ناپذیر است که راز پیدایش تشکلهای … Continue reading

180828اتحاد و امنیت ملی

پرویز مختاری

وظایف عمده و اصلی یک دولت، توسعه اقتصادی، سیاسی، مدنی و فرهنگی موزون و مستمر کشور متبوع خود است. یک نظام سیاسی برای موفقیت در انجام وظایف خود بایستی دارای چنان ساختاری باشد که شرایط و ابزار ضروی این مهم … Continue reading