150325_3به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی.

بهروز ستوده

گاهی اوقات بر حسب تصادف نام اشخاص با شخصیت و رفتارآنان همخوانی پیدا میکند ، وتراب حق شناس براستی که انسانی خاکی وفروتن بود و حق را خوب میشاخت ، حقی که ریشه در روح آزادگی و عدالت جوئی او … Continue reading

150429در ضرورت لغو نظارت استصوابی (اولین گام برای گذار بی خشونت)

پرویز دستمالچی

نظارت استصوابی بر انتخابات کلید قلعه حفظ قدرت ولایت فقیهیان است و با شکستن آن به عنوان یک خواست دمکراتیک می توان گامهایی سنجیده و بی خشونت در راه دست یازی به حق حاکمیت ملت برداشت. رد صلاحیت فله ای … Continue reading

151024_3رانده‌شدگان از جهان‌وطن؛ درباره معنای ظهور راست افراطی

بابک مینا

رانده‌شدگان از جهان‌وطن؛ درباره معنای ظهور راست افراطی اگر بپذیریم که در هر مسئله سیاسی مسئله‌ای فلسفی نهفته است، آنگاه می‌توانیم بپرسیم در برآمدن راست افراطی در اروپا و خصوصا در فرانسه چه معنایی فلسفی نهفته است؟ فرانسه امروز از … Continue reading

150325_3نظام ولایتی بدون نظارت استصوابی نمیتواند پا بر جا بماند

پرویز مختاری

در این نظام چیزی بنام ملت و دولت برسمیت شناخته نمیشود و روابط بین مردم و حکومت بر اساس امت و ولایت تعین میگردد.در این نظام مردم امت هستند و ولی فقیه امام . امت میبایستی تبعیت کند و امام … Continue reading

150429انتخابات آزاد : استراتژی برای تغییرساختاری

بیژن افتخاری

جامعه امروز ایران چند قطبی شده واکثریت نیروهای سیاسی خواهان لغو نظارت استصوابی هستند وحتی بخشی از روحانیت استصواب را خلاف قانون اساسی ازریابی میکند وخامنه ای وطرفدارانش در سپاه وبسیج ونیروهای اقتدارگرا کوشش در حفظ ان میکنند تا از … Continue reading

160119_2آزمونی برای سنجش توانایی دولت اعتدال

علی افشاری

دیگر مانع لغو نظارت استصوابی برخورد محافظه کارانه اصلاح طلبان و رکود سیاسی حاکم بر عرصه عمومی ایران است که باعث شده تا به سمت تنش زدایی با حکومت از طریق استفاده بیشتر از رویکرد های دولت محور و چانه … Continue reading

150716عدم توازن قوا

حمید شیرازی

کارزار انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی، پرسش هایی به گونه مصاحبه نوشتاری ، با برخی از صاحب نظران و کارشناسان ، مطرح کرده است . پاسخ آنان به ترتیب دریافت ، ارایه داده می شود . گزینش تیتر نوشتار … Continue reading

150210تقلب “استصوابی”

رضا قریشی

نظارت استصوابی نقض اشکار حق انتخاب و اصولا انتخابات واقعی است و توهین به فهم و شعور میلیونها رأی دهنده که به اندازه ۱۲ نفر “منتخبین رهبر” نمیفهمند. راه لغو آن آگاهی رسانی به مردم و “فشار از پایین” است. … Continue reading

160119_5نظارت استصوابی شیشه عمر رژیم

محمد بهبودی

نظارت استصوابی و شورای نگهبان, بعنوان شیشه عمر رژیم و بویژه شخص ولی فقیه نگریست و لذا حذف و یا حتی مهار نسبی آن یعنی سقوط کامل این رژیم =================== کارزار انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی، پرسش هایی به … Continue reading

150215_2اختلافات درون جناحی حادتر میشود

الهه مشعوف

شورای نگهبان و سپاه در راسشان خامنه ای مانع اصلی لغو نظارت استصوابی میباشند. با فشار از پائین از طریق افشاگری هائی چون انصاری راد و بالا گرفتن کمپین لغو نظارت استصوابی میتوان امید به لغو ان داشت ================ .کارزار … Continue reading