180215زمینه ها و پیامدهای انقلاب ایران

مهرداد درویش پور

انقلاب ایران یکی از نادرترین رویدادهای قرن بیستم بود که بیش از آنکه با مفهوم ترقی سریع همچون انگیزه انقلاب گره خورده باشد، با ناسازه “بازگشت رادیکال به گذشته” و “واپس گرایی نوین” تداعی شده است. هرچه زمان به جلو … Continue reading

171120دختران ‘خیابان انقلاب’، نماد ‘انقلاب زنانه’ در ایران

مهرداد درویش پور

تصویر “دختر خیابان انقلاب” و گسترش دامنه این کنش که برخی زنان سالخورده و مردان جوان در شهرها و محلات گوناگون را نیز دربرگرفت، آنهم در آستانه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نمادی از “انقلابی زنانه” در چالش … Continue reading

170419_2آیا نظام وارد فاز فروپاشی شده است ؟

رضا علوی

آیا  بالایی‌ها ( حاکمان ) توان و رمق  فرمان روایی را دارند؟  و پائینی‌ها( مردمان ) ،  بالایی ها را می خواهند ؟ اگرپاسخ به این پرسش ها “منفی ”  است  و  ترس ( بخشی از) مردم چنان فرو ریخته  … Continue reading

180108اعتراضات سراسری و دیالکتیک امید

علی افشاری

حرکت اعتراضی سراسری بسان زلزله ای سنگین جامعه ایران را به تلاطم واداشته است. اگرچه  ایستایی یا تداوم این حرکت هنوز معلوم نیست اما به نظر می رسد از دینامیسمی برخوردار است که باعث  دوام آن در روندی پر فراز … Continue reading

180101_2مناسبات سردار سپه و روحانیت

رضا علوی

شیعه در دوران سردار سپه سه دوران مختلف را گذراند: 1ـ دوره ی دلبری رضاشاه  از شیعه گری دوره اول یا دوره دلبری سردار سپه از اسلام از سال 1300 آغاز می شود و در سال 1307 به افول می … Continue reading

171231_2اعلام پشتیبانی همبستگی جمهوری خواهان از مبارزات مردم ایران

همبستگی جمهوری خواهان ایران

 حرکت های اعتراضی خودجوش و سراسری در پهنه میهن ، مبارزات مردم برای ایرانی آزاد، آباد و سربلند را وارد فصل جدیدی کرده است. زنان و مردان ایرانی به صورت پر شور و گسترده در خیابان ها حضور پیدا کرده … Continue reading

171231_3ویژه گی ها و تفاوت ها

رضا علوی

ویژه گی ها  و خصوصیات خیزش ۹۶ با خیزش سبز ۸۸ متفاوت است : ۱- جغرافیایی : خیزش ۸۸ در تهران تمرکز دا شت , اما جنبش ۹۶ در شهرستان ها . و به سبب گستردگی , این امر سبب می … Continue reading

171231ایران آبستن انقلابی دیگر؟

مهرداد درویش پور

یکی از ویژه گی های بیشتر شورش های اجتماعی، خیزش یا انقلاب ها خصلت غافلگیرانه و غیرمترقبه جرقه های انفجاری آن است. هیچ اشاره، تحلیل و هشداری درباره خطرات نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زمینه ساز بروز چنین شورش … Continue reading

jpg3سیاست و ندامت

سیاست و ندامت امیرحسین گنج‌بخش چرخش ناگهانی حسن روحانی در گفتار سیاسی با تن کردن ردای ولایت که شاخص‌های مهم آن تاکید بر شعار محوری مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل می‌باشد و با دفاع از قوانین ارتجاعی شرع … Continue reading

171015_2تغییر گروه‌های مرجع در ایران؛ سلبریتی‌ها به جای سید‌ها

مهدی تاجیک

 تغییر گروه‌های مرجع و جابجایی‌ نمادها یکی از مولفه‌هایی است که می‌توان دگردیسی جامعه ایران را بر اساس آن ارزیابی کرد. تحولات تکنولوژیک در واقع مهم‌ترین عامل و موتور محرک در تغییر پارادایم‌های ارزشی بوده است. شبکه‌های اجتماعی که این … Continue reading